fbpx

Montageanvisning

Ladda ner vår montagebroschyr (pdf)

Här hittar du den information du behöver för att kunna utföra ett bra montage av OnceWall. Vi börjar med lite tumregler som är viktiga. Innan du börjar så se till att du också har vår tryckta installationsbeskrivning tillgänglig. Ju säkrare du är på hur installationen skall utföras desto bättre blir slutresultatet. Detsamma gäller dig som låter någon hantverkare utföra montaget. Ju mer du kan desto bättre kan du kommunicera. Det är helt enkelt bra om du vet vad du kan förvänta dig.

God ventilation

Tänk på sörja för god ventilation bakom fasaden. OnceWall skall precis som en vanlig fasad av trä, monteras som en tvåstegstätad fasad vilket innebär att man har en luftspalt bakom fasaden, där eventuell fuktighet inifrån byggnaden tillåts ventileras ut. Vår rekommendation är att du har minst 28mm luftspalt bakom fasaden och att du monterar vindpappen eller motsvarande efter tillverkarens anvisningar.

Grundregeln är att väggen skall vara fri från ”fickor” där luften kan stå still. Fritt spelrum mellan spikreglarna nere såväl som uppe, så att luften kan vandra fritt. 

Regelavstånd

Vi rekommenderar alltid att du inte har längre än 40cm mellan reglarnas/skruvarna när du monterar OnceWall.

Spelrum

Mellan fasaden och de profiler som monteras i anslutning till denna skall du alltid eftersträva att lämna 7-10mm spelrum som har till syfte att ta upp eventuella rörelser i byggnaden eller i materialet. Undvik att pressa in panelerna, det finns ingen anledning. .

Friskt virke att fästa i

Att skruvarna får bra fäste är en förutsättning för att fasaden skall sitta fast under många år framöver. Är du osäker på underlaget så ta hellre fem minuter och byt några reglar än att riskera att skruven lossnar efter några år. Se också för säkerhets skull till att tvätta bort eventuellt mögel, innan du börjar montera.

Robust och gediget

Om du stöter på någon knivig utmaning(de flesta hus har dessa), så stanna hellre upp, fundera och kanske rådfråga någon hellre än att stressa på och göra någonting förhastat. En riktigt utförd OnceWallinstallation skall kännas väldigt gedigen från början till slut och ofta kan ett ord med en plåtslagare lösa det mest hårdnackade problem. Tänk på att fasaden kommer sitta under väldigt många år framöver så den lilla extra eftertanke som görs lönar sig ofta i längden.

Rätt skruv

När du väljer skruv så skall det vara skruv med kullerskalle och inte försänkt skalle. Anledningen till detta är att med kullerskalle så tillåts fasaden röra sig en aning och därmed helt neutralisera problemet med att alla material och alla hus rör sig en aning i samband med skiftande väderlek och temperatur. Kullerskruv är helt stum utåt men fri i sidled medans en försänkt skruv tillåter fasade att till viss del röra sig utåt vilket inte är önskvärt vid ett fast montage av fasaden.

För att panelen skall sitta riktigt ordentligt under nästkommande 50-100år så är det viktigt att inte snåla på antal skruvar eller på det material de är gjorda av. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk så använd riktigt bra skruv. -Det lönar sig. 

När du köper skruv av OnceWall är de alltid av allra högsta kvalité.

OnceWall VS Punktbelastning

Rätt djup

När du drar skruven så skall du vara noga med att den drar åt men att den inte sjunker in i materialet. Detta för att åstadkomma lagom tryck inåt men också för att inte ”låsa” fasaden genom att skruven hindrar sidorörelser likt det vi noterar ovan.

Överlappa profiler

Lika viktigt som det är att lämna lite spelrum för panelen att kunna röra sig lite, lika viktigt är det att överlappa de profiler som är synliga. Anledningen till detta är att i takt med årstider och husets rörelser så kan profilerna flytta sig lite. Det kan röra sig om så lite som någon enstaka millimeter men detta blir direkt märkbart då en glipa mellan profilerna syns väldigt tydligt mot den vita panelen. Det kan verka onödigt men följ vårt råd, överlappa alltid profilerna. En annan fördel med att göra på detta vis är att kapningen av den ena profilen blir helt osynlig vilket alltid är snabbt och trevligt.

Att starta vid stående klädsel

När du sätter stående klädsel och har en hörnprofil eller en tvådelad U-profil så har du två sätt att starta på. Antingen gör du som i exempel (a) och lägger en liten kloss bakom hela vägen innan du skruvar fast. Eller så gör du som i exempel (b) och kapar av en själva näsan på panelen så den kommer djupare in mot profilen.

Om du har en enkel U-profil där du startar så är det bara att trä in första brädan i denna. Då den enkla U-profilen är så stabil som den är så är det inte nödvändigt att fästa panelen.

OBS:
Tänk på att alltid starta från läsidan när du monterar. Detta är speciellt viktigt om du har en fasad i väldigt utsatt läge likt utmed kusten, en fjällsida eller liknande.

Exempel:
Har du väldigt ofta västliga vindar som pressar på huset så skall du börja montera klädseln från öster och avsluta åt väster. På så sätt hamnar sponten alltid i lä.

En typisk installation

1. Montera lämpligt vindskydd enligt tillverkarens rekommendationer
2. Montera  spikreglar med 400mm c/c
3. Montera startprofilen nederst på väggen
4. Montera hörnprofilen, den första delen av den 2-deladade U-profilen och eventuell H-profil
5. Montera den första panelbrädan i startprofilen och skruva fast profilen med rostfria panelskruv
6. När första raden är satt, upprepa proceduren tills hela väggen är klädd
7. Kapa till den andra delen av U-profilen, hörnprofilen och eventuell H-profil och montera dessa

Om du tänker sätta liggande panel så går det bra att sätta ett lager stående reglar och på dessa montera OnceWall.

Om du däremot tänker ha stående panel så rekommenderar vi ett av två alternativ om du har västkustskiva.

1: Använd distanser som är någon centimeter tjockare än västkustskivan. Alltså om västkustskivan är 30mm, använd då en distans som är minst 40mm och montera liggande reglar rakt på dessa.

2: Alternativ två är att sätta ett stående lager med luftläkt innan du monterar det liggande lagret med spikreglar som OnceWall sedan monteras på.