fbpx
Underlag
Viktigt med bra fäste

Rakt och bra fastsatt

OnceWall är ett lätt material vilket innebär att det ställer mindre krav på underlagets bärförmåga. Det viktiga är att underlaget är rakt och att det i slutändan erbjuder bra fäste för panelskruven

Oavsett om du monterar på sten, plåt, eternit eller trä så gäller samma sak. Du behöver få en solid grund att fästa fasaden på. Ofta innebär det att det monteras ett lager med stående reglar/glespanel på fasaden och att man därefter monterar panelerna rakt på eller att ett ytterligare lager med horisontella reglar monteras om det är stående panel som önskas.

 

På cementskivor

I detta fall fick man inte nog fäste i själva skivorna utan glespanel fick monteras utanpå och fästas med skruv i det bakomliggande underlaget som skivorna var fastsatta i.

På träfasad

Att montera på en befintlig träfasad är oftast väldigt smidigt och enkelt. Vill man ha samma montageriktning om innan så får man bara sätte en extra glespanel först.

 

Här skulle varannan påliggare kunnat avlägsnats för än bättre luftning

På eternitfasad

Här valde man att sanera eterniten istället för att montera utanpå. Vid utanpåliggande montage bör stor försiktighet vidtagas för att undvika dammbildning. Om panel skall sättas utanpå eterniten så behöver man få fäste bakom denna i trävirket bakom.

Då eternit är farligt att inandas så är det viktigt att kolla upp vad man får eller inte får göra samt alltid låta säkerheten gå först.

Vidtag försiktighet.

På mexisten

Här sätts glespanel 28x70mm rakt i mexistenen med Expanderspik. Enkelt, snabbt och smidigt.

Expanderspik är avsedda för lätta montage i betong, tegel eller natursten. De är lämpliga där brandkrav ställs på infästningen eller där kort sättdjup är ett önskemål. Spiken är rörformad och tillverkad av härdat fjäderstål. När Expanderspiken slås in i det förborrade hålet, pressas den samman något. Fjäderstålets egenskaper att vilja återta sin ursprungliga form gör att Expanderspiken kläms fast i hålet. Den parallella expansionen längs hela spiken ger en stor anläggning mot underlaget, vilket medför en stark och säker infästning.

För stabil och trygg infästning

Rappad putsfasad

För att fästa glespanelen på huset så använder man oftast bara vanliga skruv då det finns fint fäste bakom hela fasaden. Skulle det vara så att det finns mycket lös puts så river man ner denna och får då klossa emellan under glespanelen för att kompensera för materialet som försvunnit.

För att få puts att fästa på träväggar, timmer eller plank, måste ojämnheter först skapas där putsen kan fästa, till exempel genom att rugga upp ytan, slå i träpluggar, spika på ribbor eller, vanligt förr, vassmattor eller numera ofta ståltrådsnät.

En putsfasad är bland de smidigaste att sätta OnceWall på