Ekonomigeni
Pengar till annat

Byt panel & minska fasadkostnaden

Få material slår OnceWall när det kommer till att hålla nere fasadkostnaderna och spara pengar . Oavsett om du jämför en målad trävägg, tegel, putsad fasad eller en fasad med fibercementskivor så ger ett panelbyte till OnceWall oslagbar totalekonomi. 

Ingen vet vad framtiden bär med sig så det enda rätta vi kan göra är att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Att frigöra tid och pengar är betydligt enklare för den som aktivt intresserar sig för sitt ägande och vi på OnceWall vet vad som krävs för att din fastighet ska behålla sitt värde långt framöver.  En del i att skapa en lyckad och lönsam investering är att redan i planeringsstadiet få bra stöd och hjälp. 

OnceWall är mycket mer än bara fasader. Det är ett koncept som är framtaget för att du som fastighetsägare  ska kunna känna dig fullkomligt trygg med din investering.

Läs vår ekonomibroschyr:

Lönsam investering med OnceWall

En investering i en underhållsfri fasad med OnceWall är inte bara bra för din ekonomi på kort sikt, det ökar också värdet på din fastighet på lång sikt.  

Med OnceWall behöver du inte oroa dig för kostsamma reparationer eller målningar, och du får en fasad som håller i många år. Denna typ av fasad är en värdeskapande investering för husägare som vill spara pengar på underhåll och öka värdet på sin fastighet. Tänk på det som en långsiktig investering, där du inte behöver oroa dig för fasadkostnader på lång sikt, och där du kan koncentrera dig på annat.

Spela videoklipp

Ekonomibroschyr

För att hjälpa dig att förstå kostnaderna och fördelarna med OnceWall har vi skapat en ekonomibroschyr. Ladda ner broschyren och få koll på ekonomin för att se hur mycket du kan spara genom att välja OnceWall som din fasadlösning. 

Denna broschyr ger dig en övergripande bild av kostnader och fördelar mellan OnceWall och andra alternativ, så att du kan göra ett välinformerat val. Det är viktigt att jämföra priser och fördelar för att fatta ett välgrundat beslut, och vår ekonomibroschyr ger dig det verktyg du behöver för att göra det.

 

Vill du ha den i tryckt form så är det bara att att du hör av dig till oss så skickar vi ett exemplar. När du beställer ett gratis prov från oss så brukar vi skicka med denna broschyr också. Läs vår ekonomibroschyr här:

Till underhåll eller dig själv?

En traditionell träfasad kostar under en 50-årsperiod mer än tre gånger så mycket i investering och underhåll jämfört med en fasad från OnceWall. Pengar som i stället kan gå till bättre och roligare saker.

 

Med OnceWall får du helt enkelt ett roligare och rikare liv. För att ge ett riktigt exempel från verkligheten så går vi här igenom kostnaden för att byta ytterpanel på en gavelspets. Se vad det kostar att montera OnceWall

OnceWall vs träfasad: Fasadkostnad

Jämfört med en träfasad är OnceWall betydligt billigare på lång sikt. OnceWall är en underhållsfri fasad som inte kräver målning eller reparationer, medan träfasader kräver kostsamma underhållsarbeten. 

Jämfört med en målad fasad efter 50 år. Efter 50 år har en fastighetsägare med en fastighet på 100 m2 (130m2 fasad) sparat ca 310 000 kronor mot om man hade valt en målad träfasad. På köpet har man sluppit byggställningar målning och ruttna brädor. I vår beräkning har vi räknat med att du lägger ett lager grundfärg och sedan två lager slutfärg med 10års mellanrum. Du kommer måla år 1, 10, 20, 30 och år 40. Till dessa tillfällena behövs en ställning för att komma åt över allt.
Tid för annat
Underhållsfritid

Spara eller slösa fasadkostnader

Serien i Lyckoslanten handlade om två flickor med olika personligheter.  Spara var flitig, dygdig och hjälpsam. Slösa å andra sidan kastade bort sina pengar på nöjen och skräpkonsumtion, vilket straffade sig på allehanda vis. 

Valet av fasadlösning säger något om vem du är som person. Väljer du att spara pengar och investera i en underhållsfri fasad som OnceWall, eller väljer du att slösa pengar på kostsamma reparationer och målningar med en träfasad? Med OnceWall får du en fasad som håller i många år, medan en träfasad kräver kontinuerligt underhåll.

Spara pengar, byt panel själv

Montering av OnceWall är enkel och kan göras av dig själv. Med vår enkla monteringsguide kan du spara pengar genom att undvika att hyra en hantverkare. 

Montering av OnceWall tar inte mycket tid och är enkel att göra själv, det är en möjlighet att spara pengar på monteringskostnader och det kan vara väldigt tillfredsställande att se det färdiga resultatet av ens eget arbete.

Lite mer om att montera själv

1 Kr
Spar pengar

Du spar 310.000Kr när du slipper ommålningar under kommande 50 år.

1 h
Tidsbesparing

Du slipper lägga ca 650 timmar på din fasad under kommande 50 år.

1 %
Kostnadsbesparing

Du spar ca 70% av kostnaden
under kommande 50 år.

Trygg framtid
Kontroll över framtida utgifter

Minskade fasadkostnader

OnceWall är en underhållsfri fasad som minskar dina fasadkostnader betydligt. Du behöver inte oroa dig för reparationer eller målning, och du sparar pengar på lång sikt.

En gång installerad, behöver du inte oroa dig för kostsamma underhåll eller reparationer. Detta ger dig en möjlighet att spara pengar på fasadkostnader och lägga pengar på annat.

Precis som en bergochdalbana har livet både upp- och nedgångar. En del kan vi påverka och annat inte. Med OnceWall kan du glömma allt vad underhåll heter och det val du gör idag kommer påverka hela din framtid.

OnceWall är en investering för livet

Du betalar en gång för fasaden och behöver inte oroa dig för kostnader för underhåll eller reparationer igen. Ett smart val och vägen till ett bekymmersfritt liv.

Ingen vet vad framtiden bär med sig. Det enda vi kan göra är att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Att frigöra tid och pengar är betydligt enklare för den som aktivt intresserar sig för sitt ägande. Vi på OnceWall vet vad som krävs för att din fastighet ska behålla sitt värde långt framöver och för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att möta framtiden. 

FAQ om fasadkostnader

Det är svårt att säga exakt vad det kommer att kosta att byta fasad eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka priset, såsom storleken på fastigheten, valet av material och om det krävs speciella tillstånd eller rivning av befintlig fasad. Det kan vara en bra idé att kontakta en byggföretag  för att få en offert på just din fastighet. Här kan du se en exempelberäkning med riktiga priser: Se vad det kostar att montera OnceWall

I bostadsrättslagen finns en bestämmelse som kräver att stadgarna ska ange grunderna för hur medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens byggnad. Vanligtvis väljer man att avsätta en viss procent varje år till den s.k. inre och yttre underhållsfonden. 

Fonderna är endast en bokföringsmässig åtgärd, där man flyttar eget kapital från fritt eget kapital till bundet kapital. Det kan jämföras med ett aktiebolag där aktiekapitalet är bundet eget kapital (dvs. det får inte delas ut till aktieägarna), medan ackumulerade vinster är fritt eget kapital och får delas ut till aktieägarna.

Läs mer på denna sida där vi förklarar ingående hur det hela hänger ihop.