Bli en miljöhjälte
För en hållbar framtid
Ett bra miljöval
Beställ gratis prover
Previous slide
Next slide

Miljövänlig fasad för framtiden

Med en livslängd på 50-100år så gör du ett bra miljöval genom att välja OnceWall. Den långa livslängden och det minimala underhållsbehovet gör att med OnceWall så bidrar du till en hållbar framtid.

Med en underhållsfri fasad så kommer en rad fördelar som på riktigt gör skillnad. När alla målningar och andra arbeten på fasaden försvinner så skapar detta ett lugn som på riktigt spar resurser både för miljö, plånbok och i tid. Hållbarhet på riktigt.

Spela videoklipp

Gratis provbitar

Vill du få en fasad som är ett bra miljöval?
Tveka inte utan klicka hem dina egna prover nu direkt!

Hållbar framtid

Anslutet till BASTA

Med OnceWall får du produkter från ett företag som aktivt arbetar med med hälso- och miljöfrågor och som bidrar till att minska exponeringen av särskilt farliga ämnen i samhället. Produkter certifierade av BASTA uppfyller BASTA:s kriterier för Miljöbyggnad. Grunden för ett miljövänligt fasadmaterial är att det inte innehåller några giftiga ämnen.
Besök BASTA för att läsa mer:

För miljövänligt fasadmaterial

Bedömda produkter av BVB

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Deras vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Föreningens historia går ända tillbaka till tiden då ämnen som bland annat asbest och PCB ansågs vara bland de bästa uppfinningarna i modern tid. Långt senare insåg man att dessa ämnen var problematiska på flera sätt, vilket har resulterat i att byggbranschen har stått inför många utmaningar med hälsorisker samt dyrbara inventeringar och saneringar.

Besök Byggvarubedömningen:

Högsta betyg - livscykelanalys

Våra produkter som är certifierade enligt BASTA uppfyller också de hårt ställda krav som ställs i den svenska miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”, som certifierar hus enligt ett 16-punktsprogram där kriterier såsom energiåtgång, innemiljö och material ingår. Certifieringen ”Miljöbyggnad” ägs av Sweden Green Building Council som också hanterar den svenska versionen av BREEM, som är Europas mest utbredda system för miljöcertifiering. 

”BASTA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Produkter i BASTA-registret uppfyller Miljöbyggnad GULD i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0* ”Utfasning av farliga ämnen” samt BREEAM SE.”
Källa: Bastaonline.se

 Läs mer om beräkningen här:

Cirkulär
100 % återvinningsbar

Miljöbroschyr

I vår miljöbroschyr kan du läsa mer om hur OnceWall fungerar ur ett miljöperspektiv. Önskar du få den tryckta versionen så bara hör av dig till oss.

För att vår jord ska fortsätta att vara en plats där vi kan leva och må bra måste vi börja leva cirkulärt och tänka långsiktigt. Ansvaret för framtiden kan vi inte lämna över till andra. Det är därför viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Varje enskild person kan bidra till att göra skillnad.

Här kan du läsa broschyren online:

Miljövänlig fasad = 100% Återvinningsbar

Alla OnceWalls produkter är 100% återvinningsbara vilket innebär att materialet kan användas om och om igen. Det är dessutom så att det är fullt möjligt att plocka ner en OnceWall fasad och sätta upp den igen någon annanstans, lite som man kan flytta ett timmerhus.

Materialet är helt optimalt för återvinning då en fasad är 100 % fri från alla andra material och kan återvinnas upp till åtta gånger, vilket gör råvarorna väldigt långlivade. Precis det man kan förvänta sig av ett material för framtiden. 

Återvinningen av vinyl ökar konstant, för närvarande 800.000 ton per år i Europa och efterfrågan på återvunnet material är större än tillgången.

Läs mer om materialåtervinning här:

En bild som visar kretsloppet med PVC återvinning

OnceWall kontra trä

Om man jämför en träfasad mot en fasad från OnceWall så finns det sannolikt väldigt lite som säger att träfasad är bättre ur miljösynpunkt. De finns många miljömässiga problem med vår moderna skogshantering och internt inom skogsindustrin. Det bidrar till hyggen och förstörd terräng när skogsmaskiner röjer fram i våra skogar. Livsmiljöer förstörs för många av våra växter och djur.

Träfasad är en naturlig produkt men kräver regelbunden behandling med olika produkter som impregnering och färg för att hålla sin funktion och inte börja ruttna. Dessa produkter kräver en hel del kemikalier för att framställas. Virket måste också sågas ner, fås ur skogen, transporteras till sågverken och fraktas till distributörer. Detta är en process som förbrukar olja och bidrar till utsläpp av mängder med ämnen i naturen. Skogsbruk är Sveriges näst största källa till koldioxidutsläpp. En målad träfasad får ca ett kilo färg per m2 applicerad under sin livstid.

Flagnande färg är inte en miljövänlig fasad

100% vid utsatta lägen

Vid extra utsatta lägen så håller en OnceWall fasad betydligt längre än en fasad av trä. Inte minst idag då mycket av det virke vi sätter upp på våra hus är väldigt snabbväxt. Lång livslängd innebär liten miljöpåverkan.

Skillnaden mellan ett material som inte påverkas av fukt och väder kontra ett som gör det blir extra stor vid lägen såsom vid Norsjöns kuster eller uppe i fjällvärlden. På många av dessa ställen så är det en universell sanning att man sätter inte trä då det helt inte håller länge nog.

Lite underhåll

  • Du slipper återkommande målning
  • Ingen färg eller förtunning behöver tillverkas
  • Ingen skylift eller ställning behöver sättas upp
  • Inga penslar eller rollers behöver tillverkas
  • Inga hantverkare behöver komma
  • Fasaden har ett andrahandsvärde

OnceWall fasadpanel behöver inget underhåll. När du väl satt upp en OnceWall fasad så kräver den i princip inget underhåll alls under väldigt många år framöver, vilket innebär en lång rad med fördelar. Den största är såklart det faktum att du slipper måla och att du sparar mycket pengar och en massa tid. Och du slipper också belasta miljön i onödan. 

Stena Recycling om återvinning

I stort sett alla vinylkvaliteter är möjliga att materialåtervinna och kan i teorin återvinnas hur många gånger som helst. I praktiken, på grund av föroreningar och fukt, räknar man med att vinyl återvinns uppemot åtta gånger. Detta innebär givetvis en mycket stor miljönytta. Vinyl är billig att framställa, kräver minimalt underhåll och är extrem hållbart (det används oftast för tillverkningen av produkter med lång hållbarhet, ofta med en förväntad livslängd över 60 år). Tack vare den unika polymerstrukturen passar vinylprodukter utmärkt för återvinning när de har nått slutet på sin livslängd.
//Stena Recycling

Plast i haven
Missbruk av ansvar

Dåligt på ett ställe är bra på ett annat

OnceWall är en del av vår hållbara framtid och raka motsatsen till de plastpåsar, sugrör och annat som kväver våra hav. Tvärt om så hjälper vi till att bevara jordens resurser då fasaden håller länge, ruttnar inte, behöver i princip inget underhåll och är 100% återvinningsbar.

Problemet med plast som hamnar  i haven  har sin grund i att det tar så många år innan plasten förmultnar. Ett problem i haven men när det gäller plast som monteras på en husfasad så är det samma egenskaper som gör det till ett så fantastiskt bra material för ändamålet. Vinyl är otroligt motståndskraftigt mot tidens tand, ett väldigt miljöbra alternativ helt enkelt. Det är svårt att ändra sin uppfattning när vi väl tagit till oss en sanning. Vi är itutade att plast i alla dess former är dåligt och att trä och betong är fantastiskt. Denna sanning som många lever efter är helt enkelt fel. En fasad från OnceWall är extremt långlivad, miljövänligare än de allra flesta andra material och ett fantastiskt bra val för såväl hälsan, plånboken, miljön och för det estetiska ögat. 

Greenpeace grundare

Vissa plaster är bra

I en intervju med en av grundarna till Greenpeace Dr. Patrick Moore så förmedlade han sin syn på hållbart byggande: “Guys! It’s not within our jurisdiction to eliminate an element of the periodic table!” Han belyste PVC:s roll inom grönt byggande, Dr Moore gav utmanande perspektiv på hur LCA(Livscykelanalys) är nödvändigt för att kunna bedöma produkters olika miljöpåverkan. “There is absolutely no evidence that vinyl damages human health or the environment”, said Dr Moore. “Vidare så är vinyl, hållbart och förknippat med låga kostnader, återvinningsbart och kommer väldigt bra i LCA tester.  Sammanfattningsvis så är vinyl ett material vars miljömässiga fördelar ofta är väldigt underskattat.