Spelrum
Alla material rör sig en aning

Distans och spelrum

Mellan fasaden och de profiler som monteras i anslutning till denna skall du alltid eftersträva att lämna ca 5 mm, ett mellanrum som har till syfte att ta upp eventuella rörelser i byggnaden eller i materialen. Undvik att pressa in panelerna, det finns ingen anledning. 

Alla hus rör sig och detsamma gäller alla material. Med växlingar mellan värme och kyla och mellan torr och fuktig luft så blir det alltid rörelser. Dessa rörelser är helt naturliga och gör ingen skada alls om man bara tar hänsyn till dessa. 

Du behöver aldrig tänka på avstånd mellan panelerna i dess långa spont. Tack vare att det alltid blir en liten distans emellan dem så är det bara att stapla på. Tänk dock på att alltid ha lite spelrum i kortändan vid spontad panel.

Spelrum vid spontad

Materialet rör sig tämligen lite, men då det trots allt alltid uppstår rörelser i takt med temperaturväxling så är det ingen idé att chansa. Panelen skall alltid ges möjlighet att ”leva” lite.

När liggande panel monteras med spontade kortskarvar så skall även här lite spelrum eftersträvas. Att ge varje panel lite utrymme för expansion garanterar att spänningar i materialet undviks vilket gör att fasaden kommer sitta under många år framöver. Spara ca 5-6mm vid varje spont. 

Gratis provbitar

Vill du få en fasad som på riktigt ger dig mer tid och pengar till annat
Tveka inte utan klicka hem dina egna prover nu direkt!

Lite överkurs

En vägg av träpanel kan variera väldigt mycket i dimension beroende på fuktighet och värme, medans en fasad från OnceWall varierar väldigt mycket mindre, men den är inte helt statisk. Nedan beskriver vi utförligt vilka variationer du kan vänta dig vid olika temperaturer.

Beräkningarna ovan gäller för ej fastsatta produkter. När paneler är fastsatta med skruv så hjälper dessa till att minska effekterna av värmerörelser i materialet. Dessa fastsättningar minskar rörelserna i materialet men de tar inte bort det faktum att de flesta material rör sig i takt med värme och kyla.

Den konstant som vi använt vid beräkning kan alltid användas när det gäller OnceWall installerat i Skandinavien.
När du monterar paneler i närheten av de övre eller undre temperatur-rekommendationerna (+5 – +25 grader) så bör hänsyn tas till hur materialet kommer uppföra sig vid större temperaturförändring. Vid extra kall väderlek bör extra stor expansionsmöjlighet eftersträvas och vid hög temperatur så bör du beakta att materialet kommer att krympa lite. 

Exempel

Antag att du har en 5 m lång panel och temperaturen är 20C på förmiddagen och som senare ökar till 30C under dagen. Skillnaden i temperatur är alltså 10C och den ursprungliga längden på panelen är 5 m. Förändringen blir då: 5000 mm x 0.000056 x 10C = mm
Den totala längdförändringen skulle i detta fall bli 3 mm.

Formeln för att beräkna längdförändring hos OnceWall är: Lx0.000056x oC-förändring.

Temperaturskillnaden som kan uppstå mellan insidan och utsidan i materialet kan leda till lokala rörelser i materialet vilket är helt naturligt och helt ok så länge panelerna monteras med tillräcklig ventilation och att rekommenderad expansionsmöjlighet ges.

Överlappa profiler

Lika viktigt som det är att lämna lite spelrum för panelen att kunna röra sig lite, lika viktigt är det att överlappa de profiler som är synliga. Anledningen till detta är att i takt med årstider och husets rörelser så kan profilerna flytta sig lite. Det kan röra sig om så lite som någon enstaka millimeter men detta blir direkt märkbart då en glipa mellan profilerna syns väldigt tydligt mot den vita panelen. Det kan verka onödigt men följ vårt råd, överlappa alltid profilerna. En annan fördel med att göra på detta vis är att kapningen av den ena profilen blir helt osynlig vilket alltid är snabbt och trevligt.