Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Putsad fasad
Hur gör man?

Montera enkelt på putsad fasad

Att montera på putsad fasad är bland det smidigaste du kan göra. Bara du får fäst glespanel utanpå putsen så monterar du OnceWall utanpå denna.

Grundprincipen är att fästa glespanel jämt fördelat över väggytan med ett C/C avståndet mellan glespanelerna på ca 40cm. Sedan är det inga problem att montera OnceWall utanpå gammal panel. 

Exempel på putsad fasad innan OnceWall monterats.

Lite exempel mitt i montaget

Här ser vi en putsad fasad som fått ny panel i form av Oncewall. Som du ser har glespanel monterats direkt på putsen.

Först monteras glespanelen över väggen och startprofil i botten av dessa. I detta fall har man låtit plåtslagaren montera plåt kring fönster och på vindskivorna. Bakom H-profilen är det lämpligt att montera dubbel glespanel så att profilen får riktigt bra fäste. Enkelt snabbt och väldigt snyggt.

Hur du får fäste med glespanelen i putsen varierar lite men normalt sett så är det rejäla träskruv som biter bäst.

Expanderspik vid betong bakom

När det är betong bakom putsen så är expanderspik perfekta att använda. De är avsedda för lätta montage i betong, tegel eller natursten. 

 Spiken är rörformad och tillverkad av härdat fjäderstål. När Expanderspiken slås in i det förborrade hålet, pressas den samman något. Fjäderstålets egenskaper att vilja återta sin ursprungliga form gör att Expanderspiken kläms fast i hålet. Den parallella expansionen längs hela spiken ger en stor anläggning mot underlaget, vilket medför en stark och säker infästning. För stabil och trygg infästning

Byte från putsfasad till OnceWall

Olika typer av putsad fasad

En putsad fasad är en ytbehandling av en byggnads yttervägg som består av ett lager av puts, en blandning av sand, kalk, cement och vatten. Putsning används för att skydda fastigheten och ge den en lite mer ”stram” look. Ofta kräver en putsad fasad ganska mycket underhåll och de är känsliga för sprickbildning. Men de är ofta ett vackert alternativ som väljs för sitt exklusiva utseende. 

Olika typer av putsad fasad

  1. Kalkputs: Denna typ av puts består huvudsakligen av kalk och sand. Kalkputs är känt för dess goda fukttransporterande egenskaper och används ofta på äldre byggnader med massiva väggar.

  2. Cementputs: Cementputs är en blandning av cement, sand och vatten. Det är en stark och hård puts som passar bra för byggnader utsatta för hårda väderförhållanden.

  3. Med mineraliskt ytskikt: Denna typ av puts har en bas av kalk och cement, men innehåller också mineraliska tillsatser som ger den speciella egenskaper, till exempel ökad hållbarhet och vattentäthet.

  4. Med Organiskt ytskikt: Organiska ytskikt innehåller bindemedel som akryl eller silikon, vilket gör dem mer elastiska och motståndskraftiga mot sprickbildning. De är dock mindre fukttransporterande än kalk- och cementputs.

FAQ om putsad fasad

De vanligaste problemen med putsade fasader inkluderar sprickor, fläckar och färgavskavning. Dessa problem kan uppstå på grund av dålig kvalitet på putsen, felaktig applicering eller bristande underhåll. Det är viktigt att åtgärda problemen så snart som möjligt för att undvika större skador på fasaden.

Reparation av sprickor i putsade fasader beror på storleken och omfattningen av sprickorna. Mindre sprickor kan repareras med putsreparation, medan större sprickor kan kräva att den skadade putsen tas bort och ersätts med ny puts.

Sprickor kan uppstå i putsade fasader av olika anledningar, såsom rörelser i byggnaden på grund av markrörelser eller temperaturförändringar, felaktig applicering av putsen, eller användning av en felaktig typ av puts.

Fläckar på en putsad fasad kan uppstå på grund av flera faktorer, såsom väderförhållanden, kemiska föroreningar eller felaktig applicering av putsen. Det är viktigt att identifiera orsaken till fläckarna för att ta itu med problemet på rätt sätt.

Fläckar på putsade fasader kan vara svåra att ta bort, beroende på orsaken till fläckarna. Användning av felaktiga rengöringsmedel kan göra fläckarna värre. Det är bäst att kontakta en professionell som har erfarenhet av att rengöra putsade fasader.

Färgavskavning på putsade fasader kan orsakas av flera faktorer, såsom felaktig applicering av färg, exponering för höga temperaturer eller kemiska föroreningar. Det är viktigt att använda rätt typ av färg för att undvika färgavskavning och att utföra regelbunden underhållning.

Om du upptäcker problem med din putsade fasad, är det viktigt att ta itu med problemet så snart som möjligt för att undvika större skador på fasaden. Kontakta gärna oss om du vill se över alternativet att montera OnceWall utanpå din gamla fasad.