Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Jämförelser
Med andra material

Jämför olika fasadmaterial

Valet av fasadmaterial kan verka svårt, men branschen har inte förändrats mycket de senaste decennierna och vi har lärt oss mycket under den tiden. När du jämför olika fasadfasadbeklädnader så är det viktigt att beakta hållbarhet, underhållskrav, utseende, leverantörsgarantier och ekonomiska konsekvenser.

Det är viktigt att väga fördelarna och nackdelarna med olika fasadmaterial. Med tanke på att det ofta kan skilja så mycket som tio gånger kostnaden beroende på vilken fasadtyp man väljer så är detta ett mycket viktigt val. Olika fasadtyper tilltalar olika människor och ofta så spelar ekonomi och underhållsbehov en stor roll vid beslutet.

Här har vi gjort en sammanställning av kostnader som ofta uppkommer i samband med fasadbyte. Ett fasadbyte – Vad kostar det?

Jämförelse mellan olika fasadtyper

Video - Jämförelse av fasadmaterial

Funderar du på vilket fasadmaterial du skall välja? Då är detta videon för dig. Med kunskap kommer man långt och när det gäller fasadmaterial så behöver vi inte gissa.

Trä, tegel eller OnceWall? Vad skiljer egentligen och hur hur kan man tänka angående underhåll och montagekostnad. Fasadvalet är mycket viktigt då det skiljer otroligt mycket mellan de olika alternativen.

Det viktiga är att ta det lugnt och inte vara rädd för att slå oss en signal. Vi finns här för dig när du har frågor och funderingar.

Plåtfasad - Metallfasad

Plåt är ett hårt och starkt material som är ganska lätt att bearbeta och forma. Det kan ge en modern och industriell look till en fasad. Som fasadbeklädnad används det oftast på industribyggnader.

Det är framförallt två typer av metall som används till plåtfasader. Stål eller aluminium där stål är den vanligaste varianten. Aluminiumfasader är väldigt lätta och de är tämligen enkla att forma. En stor nackdel är att både aluminium och stålfasader är väldigt känsliga för stötar och slag. Fördelen med aluminiumfasader är att de inte rostar och hår lång livslängd. Det finns många olika färger och finishar att välja mellan, och aluminium kräver minimal underhåll. Det är dock lite dyrare än vissa andra material. Vi har ingen jämförelsesida för plåt då det är såpass ovanligt till hus.

Målad träfasad

Trä är vårt mest traditionella fasadmaterial som lider svårt av att virket växer allt snabbare i kombination med att täta plastfärger ger bra grogrund för röta och problem.

Träfasader är av ett naturligt material som ger en varm och ombonad känsla. Det är lätt att bearbeta och kan målas eller behandlas på olika sätt för att ändra färg och utseende. Trä kräver regelbundet underhåll, såsom målning eller behandling för att hålla sig fräscht. Det är också känsligt för väder och vind, så det är viktigt att det skyddas ordentligt. Trä som fasadbeklädnad är inte alltid det bästa.
Mer om träfasad jämfört med OnceWall

Olika typer av fasadmaterial, här träfasad

Video - Jämför OW vs tegelfasad

Tegelfasader är vackra väldigt hållbara och ett exklusivt val. När man väljer att montera en tegelfasad så tänker man troligen på annat än fasadkostnaderna.

Tegel är väldigt bra på många sätt men det har också sina nackdelar. De största nackdelarna torde vara totalpriset för att montera tegel och det faktum att det oftast är väldigt svårt eller nästintill omöjligt att montera tegel på en befintlig fasad.

På vissa ställen är det ett bra val men ofta så finns det smidigare alternativ.

Träfasad järnvitriol

Att montera en träfasad och därefter måla den med Järnvitriol (järnsulfat) innebär att man får en grånad fasad som i övrigt är att betrakta som en obehandlad fasad. Den saknar helt skydd och är därför en billig fasadtyp att montera.

Järnvitriol kan användas enskilt eller också blandas i slamfärg för att tillföra mer pigment till fasaden. Oavsett så erbjuder detta obefintligt eller bara marginellt skydd för själva virket. Slamfärg behöver bättras ofta för att hålla sig fin medans ren järnvitriol sällan bättras, man får leva med att den blir grå nere och grön där vädret inte kommer åt. Järvitriol jämfört med OnceWall

En järnvitriol fasad som är ett par år gammal.

Fibercementfasad

Fibercement är ett tungt material som bör målas och som är ett vanligt alternativ på höga hus och på objekt som med lite grövre stil skall smälta in i naturen.

Många hus i Sverige kläddes under 60-talet in i fasadplattor (”torparkex”) av Eternit och dagens fibercement kan på många sätt jämföras med dessa gamla asbestfasader. Fibercement består till största del av cement blandat med cellulosa och träfiber. Dessa fasader beter sig ganska exakt som eternitfasaderna gjort tidigare. Används ofta som fasadbeklädnad på högre kommersiella fastigheter. –dess största nackdel är att de kräver återkommande målning och att cement är tungt och bökigt att montera. Mer om fibercementfasader jämfört med OnceWall

Träfiberkompositfasad

Detta är en fasadtyp som expanderar kraftigt vilket resulterat i att det är betydligt vanligare som trallgolv än som fasadbeklädnad på byggnader.

Träfiberkomposit är ett strävt och öppet fasadmaterial som oftast skall monteras med clips som tillåter de stora rörelserna i materialet. Det är mycket viktigt att inte låsa fast materialet då det bygger stora spänningar tills den svagaste länken ger med sig. De största nackdelarna med träfiberkomposit är dess enorma rörelser, innehållet av träfibrer och färgbeständigheten på det genomfärgade materialet. Om komposit.

Mer om träfiberkompositfasader jämfört med OnceWall

OnceWall vinylbaserad fasad

OnceWall är helt vinylbaserad och saknar därför inblandning av cement eller träfiber. Detta innebär att materialet inte påverkas av fukt och röta och att det går att återvinna till 100%. Lätt tåligt och beprövat.

OnceWall är lätt, extremt hållbart och ett underhållsfritt fasadalternativ. Materialet behöver inte målas och håller mycket länge. Med erfarenheter sedan mitten av 1960-talet vet vi mycket väl hur materialet beter sig och vilka fördelar och nackdelar det har.

Putsad fasad

Att ett hus har en putsad fasad innebär att det har en fasad av cement som är ”putsad” utanpå stommen. Stommen kan vara trä, tegel eller betong.

Putsfasader är inte helt ovanliga och man vet väldigt väl hur de uppför sig. Deras största nackdel torde vara att de i princip alltid målas med någon form av färg för att ge dem ett mer tilltalande utseende. Så återkommande målningar samt problem med att putsen spricker i takt med att fastigheten rör sig, torde vara det som gör att många drar sig för att satsa på denna fasadtyp.

En helt annan fasadtyp, puts

FAQ om fasadmaterial

Väldigt svårt att svara på då varje fasadtyp har sina egenheter och med ett fastighetsbestånd som varierar från den minsta lilla stugan till stora hu med tusentals kvadratmeter fasad så måst man vara mer specifik när man ställer frågan. Det viktiga är att titta på egenskaper och kostnader över tid då det är extremt stora skillnader mellan olika material.

Det första man bör titta på är vad som är lämpligt för just din fastighet. Korrigerad plåt passar kanske bra på en industrihall men inte en villa. Rätt sak på rätt plats. Förutom detta så är det viktigt att titta på vad de olika alternativen kostar och vilka underhållskostnader som uppstår under åren som följer. En träfasad är bland de billigare fasaderna att sätta upp men på sikt blir exempelvis en tegelfasad betydligt billigare. Även om denna var dyrare initialt. En annan sak att tänka på är vilken tillgång till hantverkare du har, finns det folk som kan montera den fasadtyp du väljer.

Vi vill påstå att det faktiskt inte är det egentligen. Om man är intresserad och sätter sig in i:

  •  Vilken typ av utseende man vill ha
  • Vilket material som lämpar sig för fastigheten
  • Vilken material man får lov att använda
  • Vilken ekonomi man söker med fasaden
  • Vilket montagesätt som önskas
  • Vilket material som passar ens färdigheter
Så kommer det att utkristallisera sig vilken materialtyp som är bäst. Det är aldrig så att alla material är aktuella efter det att man analyserat situationen ordentligt. Och som sagts tidigare, prata gärna med oss på OnceWall. Vi hjälper gärna till med detta.