Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Beräkna åtgång
Ganska enkelt

Beräkna åtgång av OnceWall

Att beräkna åtgång av OnceWall till just ditt hus eller projekt är tämligen lätt om du följer vår lilla lathund nedan. Om du tänkt göra hela installationen själv så rekommenderar vi att läsa igenom våra installationsmanualer innan du börjar beräkna hur mycket material som går åt. Och tänk på att du alltid är hjärtligt välkommen att höra av dig med frågor. Vi räknar gärna åt dig och vi pratar gärna igenom just dina utmaningar. Tveka inte med att höra av dig. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen!

Du som anlitar hantverkare

Om du tänkt låta någon yrkesman göra installationen så kan säkert denne hjälpa dig med att räkna ut vad som går åt. Även här rekommenderar vi att den tilltänkta hantverkaren läser igenom våra installationsmanualer noga för att få full förståelse för hur de olika produkterna samspelar och hur de skall monteras. Vi rekommenderar också att du själv läser lathunden nedan då det ger dig en ökad förståelse för hur själva montaget kommer gå till.

Själva fasaden

Mät hur många kvadratmeter fasad du har på huset utan att räkna bort dörrar och fönster. Denna siffra är bra att ha som grund när du uppskattar hur mycket som går åt. Har du mycket fönster så kan du dra av några kvadratmeter från denna totalyta. Om du har väldigt lite fönster så kan denna uppskattning vara tämligen korrekt. Vid montage av Sverigepanelen så blir det väldigt lite spill då den har sin patenterade skarv. Vid montage av andra modeller så kan du räkna med lite mer spill. Spillet kan dock minimeras om man planerar montaget noga.

Startprofil (fäste för första brädan)

Vi liggande klädsel så mäter du helt enkelt husets omkrets. Ta till kanske 1m extra för att vara säker att det räcker. Just startprofilen är såpass lätt att räkna ut att du inte behöver lägga till speciellt mycket.

2-delad hörnprofil (knutar)

Mät hur långt du har från underkant klädsel upp till takfoten vid var hörn på huset. Kom ihåg att ta med även innerhörn om du har sådana. Beroende på hur väl dina hörn stämmer i höjd med hörnprofilens längd på tre meter så vill du kanske räkna med en tremetersprofil per hörn.

Dubbel U-profil mot taket

Mät sträckan runt huset där väggen möter taket. På långsidorna blir detta oftast samma längd som med startprofilen och på gavlarna blir det oftast lite längre då taket viker av upp i gavelspetsen.

Runt fönster & dörrar

Mät höjden på fönstren för att få längden på profilerna som skall sitta till vänster och till höger om. Vid liggande klädsel så kan du oftast använda enkel U-profil och vid stående klädsel dubbel U-Profil. Profilerna vid sidan av öppningar bör inte skarvas, så se till att ta till lite på längden.

Mät också bredden för att få längden på profilen som skall sitta under fönstrets underbleck. Här gäller motsatt att vid liggande klädsel så krävs dubbel U-profil medans vid stående montage så bör du satsa på enkel U-profil.

Mät sträckorna över alla fönster och dörrar. Lägg ihop dessa. Denna profil sätts ovanför överblecket. Här brukar inte bli så mycket spill men ta till lite även här om du eftersträvar få skarvar. Tänk på att om/när du sätter en profil ovanför överblecket så kan det komma in vatten i denna vilket ställer lite extra krav på bleckets uppvik i kanterna. Se till så att detta är ordentligt tilltaget för att vara på säkra sidan.

Att tänka på är att det skiljer lite i bredd på Enkel och Dubbel U-profil, vilket gör att du bör se till att konsekvent använda samma typ där de är nära varandra. En sort under fönster och en annan vid sidorna av fönstren fungerar fint men inte olika profiler till vänster och höger på samma fönster.

Skruv

Att använda rätt skruv är viktigt då ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. För att få reda på åtgången skruv så tar du det totala antalet löpmeter profiler och klädsel och multiplicerar detta med 3, så får du ungefär det antal skruv du behöver beställa.

Dubbel H-profil

Vid paneler som inte kan skarvas så används en H-profil som generalskarv där den symetriskt passar in på bästa sätt. Om en gavel är över 5m bred så gör man ofta denna generalskarv mitt på väggen från nocken ner till botten av väggen. Gäller det en långsida så kan man sätta en eller flera profiler beroende vilket som ger minst spill.