Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
OnceWall & Plåtis
En perfekt kombination

Stabil fönstersmyg m.m

När du monterar OnceWall och vill ha plåtomfattade detaljer så kan plåtslagaren vara din bästa vän. Om han ser till att över och underbleck är rätt installerade och fönstersmygar och andra specialställen är förberedda, så kommer själva installationen av fasaden att gå som en dans.  Du kommer att få ett tätt och bra hus under många år framöver. Som du ser på bilderna nedan så är det fullt möjligt att göra ganska omfattande omfattningar om du önskar.

Om jobbet lämnas till plåtslagare så kan det vara en god idé att visa honom några bilder på vilket resultat som förväntas av honom. Ta gärna bilder nedan. En fördel med att överlämna plåtarbetet till plåtslagaren är att han då får ansvar för det arbete han utfört. Detta är exakt det plåtslagaren gör till vardags så du kan räkna med att han kommer vara trygg i att göra sitt plåtarbete i anslutning med OnceWall. 

Vi rekommenderar att aluminiumplåt används. Kritvit fungerar fint men bruten vit typ 0502-Y bör absolut undvikas på såväl plåt som dörrar som sitter i anslutning till fasaden. Däremot om det sitter fönster som är brutna 0502-Y så brukar detta gå fint. Sannolikt på grund av att det inte blir så stora ytor som sticker ut.

Rent och fint efter fasadtvätt.

OBS OnceWalls vita fasad saknar gula toner, därför är det viktigt att välja en helvit plåt eller möjligtvis plåt med viss grå brytning för bästa resultat. En plåtfärg som fungerar fint är S0500-N med glans 30. Undvik antikvit, 1001 Eggvit/0502-Y eller 1453 Bomull/S0502-Y eller liknande.

Gratis provbitar

Vill du få en fasad som på riktigt ger dig mer tid och pengar till annat
Tveka inte utan klicka hem dina egna prover nu direkt!

Överbleck

När det kommer till överbleck så bör dessa monteras på väggen innan glespanelen så att luft har fritt flöde bakom panelen. Det är vanligt att dessa dras ut ca 7cm åt var sida och att dessa monteras 7cm ovan öppningen. Detta är givetvis helt valfritt men ofta väljer många att köra ca 6-7cm bredd på infattningarna eller alternativt betydligt bredare uppåt 140mm.

Vi rekommenderar att gavlarna viks upp ca 2-3cm. Detta är framför allt viktigt om du väljer att montera en U-profil emellan dessa för att skyla det sågsnitt som uppstår när man kapar panelen strax ovan överblecket. Det vatten som kan leta sig in i denna profil rinner då ut mot sidan och ut vid gavlarna. Extra viktigt att inte göra en fuskklippning när gaveln viks upp, utan att istället göra en riktig gavel, som är tät. 

Vid val av färgade foder och knutar är det vanligt att överblecken lämnas vita men också detta är såklart en smaksak.

Överbleck ovan fönster vid stående panel
Överbleck med en ordentligt uppvikt gavel

Underbleck

Vid liggande klädsel rekommenderar vi att underblecken dras ut åt sidorna såpass långt att de samlar upp det vatten som kan blåsa in från sidorna och hamna på underbeslaget som löper vertikalt längs öppningens kanter. Vid stående klädsel räcker det om underblecket slutar vid öppningens kanter så länge salningen tillåts överlappa denna. 

Det är viktigt att blecken utformas för att vatten leds från väggen och inte vidare in i väggen. Större lutning och högre gavlar hindrar vatteninträngning effektivt. Blecken skall ha en lutning om minst 14 grader, helst 25 grader. Gavlarna bör vara 35 mm eller högre. Noggrann utformning krävs av byggdelen för att sekundärtätning och fönsterbleck skall fungera och ge önskat fuktskydd, luftning och dränering. Bleckets framkant skall vara utformat med mjuka rundade former för undvikande av skador.

Utdraget underbleck vilket egentligen inte behövts, men stiligt gjort

Foder och fönstersmyg

Foder i plåt kan utföras på en mängd olika sätt och det är en smaksak vad som passar bäst. Här bredvid ser vi exempel där man valt att göra dessa 70mm breda och klippa dem i 45 graders vinkel och gira dem emot varandra. Snyggt och enkelt.

Att göra foder och fönstersmyg i ett stycke är väldigt bra när man vill ha en tät och stabil lösning med få skarvar. 

Överbleck ovan fönster vid liggande panel. Underbleck i vitt.
Lindab durafrost zinkgrå
Träfoder med Underbleck

Takfot & sims

Sims och takfot kläs i största möjliga mån in med Exklusivpanel medans takfotsbrädor och vindskivor plåtas. En fördel med att köra Exklusivpanelen är att den är helt perfekt att montera spottar i.

Att klä in takfoten och takutsprånget är grymt snyggt!
Exemplarisk sims som klätts med Exklusiv

Snabba frågor:

Det beror lite på vilken kvalité på plåt som väljs och om det är stålplåt eller aluminium du önskar. Vi brukar rekommendera aluminium före stålplåt då den kommer hålla längre, men den är dock lite dyrare. räkna med 300-500Kr i material för en komplett fönsterinfattning med fönstersmyg och foder i ett.  

Det varierar naturligtvis väldigt beroende vem du pratar med men en grov estimering är ca 1200Kr/1750Kr för en komplett inklädnad av ett fönster med aluminiumplåt, inklusive material men innan ROT och moms.

Det varierar naturligtvis väldigt beroende vem du pratar med men en grov estimering är ca 180Kr/m för en komplett inklädnad av en vindskiva med aluminiumplåt, inklusive material men innan ROT och moms. Lika mycket till för vindskiveplåten ovanpå vindskivan, utöver teglet.

Det varierar naturligtvis väldigt beroende vem du pratar med men en grov estimering är ca 180Kr/m för en komplett inklädnad av en takfotsbräda med aluminiumplåt, inklusive material men innan ROT och moms. 

Grå sims/vindskiva/avbröstning. Ett perfekt utfört jobb

Knutar

Att göra knutar i plåt är vanligt och skälen till att göra detta kan vara att man vill ha bredare knutar än våra standardknutar som är ca 5cm breda. 

Det kan också vara att man vill passa på att få knutar som har nen kulör av någon sort. Det finns också ofta en montageteknisk anledning att välja plåt i de fall knutarna är högre än 3m vilket innebär att plåtknut kan vara att föredra då dessa kan överlappas istället för att stötas emot varandra. Eller att väggen är precis lite för bred för att panelerna skall räcka i längd. Då kan man komma undan med att göra lite bredare knutar.

Vid liggande klädsel så rekommenderar vi alltid att ett underbeslag monterat i knuten för att plocka upp eventuellt regnvatten som riskerar plåta in i sponten mellan de liggande panelerna. 

Med OnceWalls standardknutar blir det automatiskt ett underbeslag monterat då innerprofilen fyller denna funktion.

Exempel 22mm

Här har man valt att bocka foder som är 100mm breda och ligger 22mm ut från väggen. Det ligger en bräda bakom som klätts in. Detta är ett lite mer arbetsamt sätt att göra det på men ett sätt som till mångt och mycket påminner om foder i trä. Fönstersmyg och foder i ett.

Vacker dörromfattning (vattnet rinner förbi varvid underblecket ej dragits ut)

Exempel med profiler

Ett sätt att göra omfattningar med profiler och sätta dessa ovanpå utbockade foder. Det går såklart fint men vi rekommenderar att göra hela omfattningen i plåt i dessa lägen då det blir lite robustare.

Även här har man valt det vanligaste sättet att göra fönstersmygen på. Att man gör fönstersmyg och foder i ett stycke.

Plåtarbeten plastfasad
OnceWall + plåt