Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Luftspalt
En billig försäkring

Luftspalt för bra fasadventilation

Att ha bra luftspalt och därmed fasadventilation mellan glespanelen bakom panelen har alltid varit en väldigt bra och enkel lösning som ger friska fasader och friska hus. 

Luft är gratis och det enda du behöver för att få till en riktigt bra ventilation bakom fasaden är den glespanel som skapar distans bakom klädseln. OnceWall skall precis som en vanlig fasad av trä, monteras som en tvåstegstätad fasad vilket innebär att man har en luftspalt bakom fasaden, där eventuell fuktighet inifrån byggnaden, och utifrån, tillåts ventileras ut. 

Grundregeln är att väggen skall vara fri från “fickor” där luften kan stå still. Fritt spelrum mellan glespanel nere såväl som uppe, så att luften kan vandra fritt. 

Ventilationen är alltid lodrät, dvs. det ska alltid finnas luftintag nertill och luftuttag upptill. Om ventilationen avbryts av fönster eller annat på fasaden ska möjlighet ges för luft att tas in och komma ut ovanför och nedanför.

Utrymmet mellan reglarna bildar här luftspalten

Vid montage av OnceWall så är det viktigt att tänka på att ALLTID skapa en bra och ordentligt tilltagen spalt. Fasaden kommer sitta under lång tid framöver så även underkonstruktionen måste skapas med långsiktighet i fokus.

Fasadventilation är alltid viktigt
Luften går in i botten och ut i toppen.

Gratis provbitar

Vill du få en tålig fasad?
Tveka inte!

Perfekt spalt emellan glespanelen
Notera luftspalten som löper även bakom bröstningen

Dimension luftspalt

OnceWall monteras alltid med ett ventilerat utrymme bakom panelerna med luftintag/luftuttag i toppen och botten av fasaden.

Grundregeln är att det alltid skall vara minst 28 mm lodrät ventilerad spalt mellan vindskydd och OnceWalls fasad för att säkerställa en lodrät ventilation nerifrån och upp. Avståndet mellan reglarna där panelerna skruvas i är alltid C/C (centrum till centrum) 40 cm eller mindre. Vid vertikalt installerad klädsel lägger man det yttre glespanellagret utanpå luftläkten.

Som synes på bilden är det fritt för luft att komma in vid nederkant av väggen. Då väggen har ett öppet utrymme bakom så har vinduk inte monterats. I överkant har luften fritt flöde upp i öppet utrymme.

Du ser startlisten monterad i botten på reglarna.

FAQ - Fasadventilation

En väl ventilerad, dränerad, kapillärbrytande och tryckutjämnande spalt skall ha minst ett lager av vertikalt stående läkt, som skapar en minst 20 mm djup spalt där vatten fritt kan rinna nedåt för att sedan ledas ut ur konstruktionen. Vatten som rinner ut ur spalten skall ledas ut och bort från grunden med hjälp av en fotplåt eller motsvarande. Det är även av största vikt att spalten är väl ventilerad. Den höga ventilationen behövs för att torka ut den fukt, som trängt in i spalten och eventuellt läcker längre in i väggen. 

En väl ventilerad luftspalt erhålls genom att överkanten är öppen. Bortsett från eventuella musskydd eller andra nät för skydd mot skadedjur skall således spalten vara helt öppen i både över och underkant.

Det är det utrymme mellan fasad och vindduk där fukt utifrån och inifrån tillåts ventileras ut och bort från byggnaden.

En enstegstätad fasad betyder att luftspalten saknas och att eventuell fukt inte kan ventileras ut utan fastnar inuti konstruktionen. Denna typ av fasader har gett upphov till stora problem och bör absolut undvikas.