fbpx
Luftspalt
En billig försäkring

Distans fasad & stomme

Att ha bra ventilation bakom panelen har alltid varit en väldigt bra och enkel lösning som ger friska fasader och friska hus. Luft är gratis och det enda pris du behöver betala för att få till en riktigt bra ventilation är de reglar som skapar distans bakom klädseln.

OnceWall skall precis som en vanlig fasad av trä, monteras som en tvåstegstätad fasad vilket innebär att man har en luftspalt bakom fasaden, där eventuell fuktighet inifrån byggnaden, och utifrån, tillåts ventileras ut. Vår rekommendation är att du har minst 28 mm luftspalt bakom fasaden och att du monterar vindpappen eller motsvarande efter tillverkarens anvisningar.

Grundregeln är att väggen skall vara fri från “fickor” där luften kan stå still. Fritt spelrum mellan spikreglarna nere såväl som uppe, så att luften kan vandra fritt. 

Ventilationen är alltid lodrät, dvs. det ska alltid finnas luftintag nertill och luftuttag upptill. Om ventilationen avbryts av fönster eller annat på fasaden ska möjlighet ges för luft att tas in och komma ut ovanför och nedanför.

Utrymmet mellan reglarna bildar här luftspalten

Vid montage av OnceWall så är det viktigt att tänka på att ALLTID skapa en bra luftspalt. Fasaden kommer sitta under lång tid framöver så även underkonstruktionen måste skapas med långsiktighet i fokus.

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk
Luften går in i botten och ut i toppen.
Perfekt luftspalt
Notera luftspalten som löper även bakom bröstningen

Dimension luftspalt

OnceWall monteras alltid med en ventilerad luftspalt bakom panelerna med luftintag/luftuttag i toppen och botten av fasaden.

Grundregeln är att det alltid skall vara minst 28 mm lodrät ventilerad luftspalt mellan vindskydd och OnceWalls fasad för att säkerställa en lodrät ventilation nerifrån och upp. Avståndet mellan reglarna där panelerna skruvas i är alltid C/C (centrum till centrum) 40 cm eller mindre. Vid vertikalt installerad klädsel lägger man det yttre glespanellagret utanpå luftläkten.

Som synes på bilden är det fritt för luft att komma in vid nederkant av väggen. Då väggen har ett öppet utrymme bakom så har vinduk inte monterats. I överkant har luften fritt flöde upp i öppet utrymme.

Bra exemplel på att inget hus är det andra likt
Du ser startlisten monterad i botten på reglarna.