Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Byggkunskap
Bra när du monterar panel

Nyttig grundkunskap

När du skall igång med ett fasadbyte så är det bra att ha lite grundläggande kunskap om hur saker och ting fungerar. 

Här hittar du information om flera viktiga områden som du absolut bör tänka på. Tänk på att alltid montera en ordentligt tilltagen luftspalt och använd bara riktigt bra spik och skruv som håller fasadens livslängd. 

Se till att mota bort möss och insekter. Mössen kan göra ordentlig skada och getingar kan vara otrevligt att ha i sitt hus. Ett musband och ett insektsnät är ofta det enda som behövs för att råda bot på problemet.

Musband eller musnät

Musbandet är ett band av galvaniserat stål som förhindrar mus och andra smådjur från att tränga in under väggpanelen. 

För att montera så spikas musstoppen fast i syllen  eller vindspärren med hjälp av pappspik innan fasaden monteras. Bandet monteras direkt på vindspärren. Musbandet förhindrar effektivt möss från att tränga in under beklädnaden samtidigt som det säkerställer en bra ventilation. Mer info om musband:

Tilläggsisolera eller inte?

Att se till att man har en så väl isolerad fasad som möjligt är ett mycket bra sätt att undvika pressen från de höga energipriser som nu blivit vanliga. Här kan OnceWalls egenskaper bidraga. 

OnceWall fungerar som en yttre köld-sköld och hjälper till att hålla ner uppvärmningskostnaderna. Tilläggsisolering är ofta en inte helt självklar fråga då det ofta varierar väldigt hur stort ingrepp det är . Mer info om tilläggsisolering:

Luftspalt en billig försäkring

När det kommer till luftspalten så är den generella sanningen att ju mer luft desto bättre. Få hus har tagit skada av en för kraftig luftspalt.

Luftspalten är viktig eftersom den tillåter luft att cirkulera bakom beklädnaden, vilket kan hjälpa till att hålla materialet torrt och förhindra mögel- och röta. Luftspalten kan också hjälpa till att minska risken för termiska brott och kondensbildning, eftersom den tillåter luft att cirkulera och värmen att sprida sig jämnt. Detta kan också hjälpa till att förbättra isoleringseffekten och minska energiåtgången. 
Mer info om luftspalten:

Vindduk & utegips

Utanför isoleringen sitter en liten men otroligt viktig komponent, nämligen vindskyddet. Utan detta så kan isoleringen i princip bli värdelös.

Vindskyddet är extremt viktig då den hindrar luft från att vandra genom isoleringen. För att isoleringen skall fungera fullt ut så är det ett absolut måste att luften i isoleringen står still. Vid minsta vindpust så försämras isolerförmågan hos isoleringen. En korrekt monterad vindstopp förbättrar isoleringseffekten och minskar energiåtgången. 
Mer om vindduk

Skruv och andra fästdon

Att använda bra fästdon är en förutsättning för ett lyckat montage. Då fasaden kommer sitta under väldigt många år så är det viktigt att använda skruv och annat av högsta kvalité.

När det kommer till fastsättning av själva panelerna och profilerna så tummar vi aldrig på kvalitén. Alla OnceWalls skruv är av syrafast rostfri. Rätt skruv är en förutsättning för ett bra montage. Se till att använda det allra bästa. -Det lönar sig.

Läs mer om skruv här: