U-profiler
Två varianter

U-profilen

U-profiler används på många ställen där själva fasaden slutar. Exempelvis längst upp mot taket, runt fönster och dörrar eller som avslut mot en vägg eller liknande. Det finns tvådelad U-profil och det finns enkel U-profil.

Den tvådelade U-profilen används ofta stående både till höger och vänster om olika saker likt fönster och dörrar. Även under underblecket vid fönster. Att den är tvådelad gör att du inte behöver trä i själva fasaden utan du placerar fasaden och när allt är klart klämmer du dit del två av profilen som då täcker slutet på fasaden. Inga sågytor blir synliga.

Den enkla U-profilen kan användas längst ner på väggen vid stående klädsel och över fönster och dörrar, ovanför överblecken. Den kan också användas vid anslutning mot andra hinder såsom innerhörn. Den enkla U-profilen är alltid den bästa att använda i de fall det är möjligt eftersom den blir extra robust då den är gjuten i ett stycke.

Läs produktblad för U-profilen:

U-profil avslut i sidled

När man ansluter fasaden i sidled mot exempelvis en som i det här fallet en tegelvägg så är det perfekt att använda sig av en u-profil.

Skulle det vara så att anslutningen ligger i ett utsatt läge så kan man lägga en mjukfog mellan u-profilen och tegelväggen. U-profilen är ganska följsam såresultatet brukar bli väldigt bra även om den vägg man ansluter mot är lite oregelbunden.