Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Liggande panel
Väldigt populärt

Liggande klädsel, väldigt smidigt

Att montera fasaden med liggande klädsel har blivit omåttligt populärt på senare år och ofta så är detta det smidigaste montagesättet då det kan monteras rakt på befintlig fasad.

Som synes på bilden så får man perfekt luftning mellan de tidigare locken och man får perfekt fäste för skruven. Lämpligt är att skruva i varannan lockläkt. Som synes så behövs ingen spikläkt vid liggande panel på gammal träfasad då lockläkten agerar både spikläkt och luftläkt.

Bli inspirerad av andra hus med liggande klädsel

Att montera liggande klädsel

Video - Att komma igång med liggande klädsel

Här ser vi mer ingående hur det kan se ut när man skall igång och montera den första brädan.

Att få en bra start är viktigt och detta är ofta mycket enklare än man kan tro. Alla hus är unika och erbjuder sina speciella utmaningar men har man bara tagit sig över tröskeln och börjat montera så brukar resten lösa sig. 

Det viktiga är att ta det lugnt och inte vara rädd för att slå oss en signal. Vi finns här för dig när du har frågor och funderingar.

Gratis provbitar

Vill du få en fasad som på riktigt ger dig mer tid och pengar till annat
Tveka inte utan klicka hem dina egna prover nu direkt!

Startprofilen

Startprofilen är den profil som väggens allra första panelbräda fästs i. Panelbrädor ställs normalt sett i varandra men eftersom den första inte har någonting att fästa i så sätter man en list med en kant på som den första panelbrädan kan fästa i.

Startprofilen sätts nederst på väggen om du skall ha liggande panel och den sätts vertikalt alldeles intill hörnprofilen om det är så att du vill ha din klädsel stående.

Startprofilen fästs med en skruv ca 4 cm från ändarna och sedan med ca 40 cm mellanrum däremellan. Avsluta startprofilen ca 5 mm från hörnprofilen för att lämna plats för eventuell materialutvidgning vid väldigt varm väderlek. Förborra gärna.

Hur högt upp från nederkanten du sätter startprofilen beror lite på hur långt ner du vill att panelbrädorna skall sticka. Om du sätter den kant i kant så kommer panelen att sticka ner ett par centimeter och om du sätter den nedanför så kan du få panelen ca 4 cm nedanför den gamla panelen. Kant i kant brukar vara ganska lagom men det är en smaksak och kan ändras efter förutsättningarna. Se bara till så att inte panelen hamnar för långt upp eftersom det då kan komma fukt på väggen bakom vilket inte är bra.

Läs produktblad här:

I botten av glespanelen

I och med att panelen sticker ett par centimeter nedanför startprofilen och då skapar en perfekt droppkant så kan du med fördel sticka ner glespanelen en bit för långt, snörslå, skruva upp startprofilen och därefter ta en Fejn och enkelt kapa av de lite för långa glespanelerna efteråt. Bilden nedan visar hur det ser ut innan man kapat av de för långa glespanelerna

H-profilen

H-profilen används när du har en vägg som är längre än de liggande panelbrädor du använder. Du monterar lämpligtvis H-profilen i centrum av väggen alternativt symmetriskt under fönster, över dörrar eller liknande. Att den blir symmetriskt satt är viktigt.

Monteras lämpligen med skruv var 30:e cm. Sätt skruven mot mitten innanför den lilla linjen som markerar där panelerna skall sluta. H-profilen sätts innan startprofilen så att eventuellt vatten som blåser in i profilen har fri lejt ut i nederkant. Startprofilen monteras sedan mellan H-profilen och hörnprofilen i knutarna.

Produktblad H-profilen:

Här är det lite tight med att få plats att skruva panelerna så en regel till under H-profilen hade varit önskvärt.

H-profilens placering

H-profilen på väggen så rekommenderar vi att du försöker få den så symmetriskt som möjligt. Det brukar bli bäst.

Självklart så skall mängden spill, montagehastighet och annat vägas in men ofta är symmetri bra och ofta så kan det vara en god idé att sätta skarvprofiler över och under fönster snarare än emellan. Men ingen regel utan undantag.

Ofta är gavlar under 10m i bredd och då är det ofta väldigt smidigt att helt enkelt sätta en H-profil mitt på väggen.

Läs mer om H-profilen här

Spelrum vid spontad

Materialet rör sig tämligen lite, men då det trots allt alltid uppstår rörelser i takt med temperaturväxling så är det ingen idé att chansa. Panelen skall alltid ges möjlighet att ”leva” lite.

När liggande panel monteras med spontade kortskarvar så skall även här lite spelrum eftersträvas. Att ge varje panel lite utrymme för expansion garanterar att spänningar i materialet undviks vilket gör att fasaden kommer sitta under många år framöver. Spara ca 5-6mm vid varje spont. 

Spikläkt på Västkustskiva

Västkustskivan monteras utan vindpapp eller annat vindskydd och då kan det se ut så här.

Som synes tandar spikläkten längre upp på väggen vilket beror på att då spikreglarna behöver fästas innanför västkustskivan så måste dessa anpassas till där underlaget erbjuder bra fäste. 

Detta med att hitta fäste bakom skivorna torde vara västkustskivans största nackdel jämfört med traditionellt montage där man sätter reglar 45×45 med isolering däremellan

U-profilen

U-profiler används på många ställen där själva fasaden slutar. Exempelvis längst upp mot taket, runt fönster och dörrar eller som avslut mot en vägg eller liknande. Det finns tvådelad U-profil och det finns enkel U-profil.

Den tvådelade U-profilen används ofta stående både till höger och vänster om olika saker likt fönster och dörrar. Även under underblecket vid fönster. Att den är tvådelad gör att du inte behöver trä i själva fasaden utan du placerar fasaden och när allt är klart klämmer du dit del två av profilen som då täcker slutet på fasaden. Inga sågytor blir synliga.

Den enkla U-profilen kan användas längst ner på väggen vid stående klädsel och över fönster och dörrar, ovanför överblecken. Den kan också användas vid anslutning mot andra hinder såsom innerhörn. Den enkla U-profilen är alltid den bästa att använda i de fall det är möjligt eftersom den blir extra robust då den är gjuten i ett stycke.

Läs produktblad för U-profilen: