Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Ekonomiexperten
Fastighetsrelaterade frågor

Underhållsfond

Vi har i vår förening sparat pengar i en underhållsfond. Vi vill ha en hållbar lösning och förstått att OnceWall räknas som investering. Kan vi använda våra sparade pengar till att sätta upp OnceWall på våra hus?

I bostadsrättslagen finns en bestämmelse som kräver att stadgarna ska ange grunderna för hur medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens byggnad. Vanligtvis väljer man att avsätta en viss procent varje år till den s.k. inre och yttre underhållsfonden. 

Fonderna är endast en bokföringsmässig åtgärd, där man flyttar eget kapital från fritt eget kapital till bundet kapital. Det kan jämföras med ett aktiebolag där aktiekapitalet är bundet eget kapital (dvs. det får inte delas ut till aktieägarna), medan ackumulerade vinster är fritt eget kapital och får delas ut till aktieägarna.

I en BRF är fonderna bundet eget kapital. Fonderna i sig innehåller inga pengar, utan de likvida medel som BRF har är de pengar som finns på föreningens bankkonto. Det spelar ingen roll om det gäller en investering eller reparation, eftersom fonderna enbart avser underhåll. Det innebär att om man istället för en underhållsåtgärd såsom sätta ny träpanel och måla gör en ”investering” i Oncewall så är det korrekta att bokföra OnceWall som en investering i balansräkningen och sedan göra avskrivningar på investeringen utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Samtidigt bör fonderna spegla underhållsplanen, så om man gör en stor investering bör medlen i fonden flyttas från bundet kapital till fritt eget kapital (beroende på fondens storlek i förhållande till planerade framtida underhåll). På så sätt kommer fonderna spegla underhållsplanen.

Sammanfattningsvis spelar det ingen roll för föreningen, eftersom de visserligen har ”bokföringsmässigt” sparat i denna fond, men det finns inga ”extra likvida medel” i fonden. De pengar som BRF har tillgång till är de pengar som finns på banken, och det är utifrån dessa pengar som beslutet om att investera eller inte i Oncewall bör tas. Fördelen framöver är att ni troligen inte behöver avsätta så mycket ”bokföringsmässigt” till fonden i framtiden, eftersom ni har gjort en stor investering nu och inte kommer att behöva lägga så mycket pengar på det yttre underhållet.