fbpx
PVC fasad
En modern fasadbeklädnad

Om PVC fasad

OnceWall och liknande PVC fasaders hållbarhet kan till stor del beräknas utefter att materialet nu funnits tillräckligt länge för att man kan anse det bevisat att de har extremt god åldringsbeständighet.

Det som främst avgör hur länge ett material klarar sig över tid är förmågan att motstå den oxidation som sker vid kontakt med luftens syre. Eftersom PVC är mycket motståndskraftigt mot oxidation så ger det ett material som håller sig väldigt stabilt över tid. Detta gäller bara då råvaror av hög kvalité används.

Vi i Villa om PVC fasad

Plastfasader ser man inte ofta i Sverige, däremot är det vanligt i områden med extremt väder, som USA:s och Kanadas kustområden. Hård PVC eller vinyl har en livslängd på upp emot 100 år och är helt underhållsfritt, endast rengöring behövs. Materialet är återvinningsbart och mögel och alger har svårt att få fäste. PVC/Vinyl finns i olika kulörer och har en struktur som påminner om trä.

Test i Tyskland på PVC-rör

I Tyskland genomfördes det ett större test där man grävde upp rör av PVC som legat nergrävda i över sextio år. ”60 Jahre Erfahrungen mit Rohrleitungen aus Weichmachfreiem PVC, 1995, KRV ”. Efter att noga ha testat materialet så konstaterades det att det i princip inte skett någon förändring hos materialet och att de ansågs vara fullt lämpliga för bruk i minst femtio år till. Detta gör att rören anses ha en livslängd på minst 110år! Vilket givetvis är absolut enastående.

Test i Japan

I Japan genomfördes ett test på PVC-rör som legat nergrävda i trettiofem år och dessa visade inga tecken på att ha åldrats över huvud taget.

Plastfönster

Plastfönster har funnits i snart sextio år, framförallt i Tyskland och de tillverkas av samma material som OnceWall. I Storbritannien står nu plastfönster för 85% av alla nya fönster som installeras enligt British Plastics Federation.

Industrigruppen för PVC-fönster skriver:

I stadsdelen Kulladal i Malmö monterades PVC-fönster 1982. Fönsterkarmarna och fönsterbågarna ser likadana ut i dag som de gjorde när de monterades, trots att de aldrig har målats. Inget mögel och inga missfärgningar har uppstått. Många som flyttar in i området tror faktiskt att fönstren byttes nyligen.

Vidare skriver de om Statens provningsanstalts test av PVC-fönster:

Våren 2007 utförde SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, en utredning om PVC-fönster som omfattade både besiktning och provningar.

Totalt besiktigades 63 PVC-fönster från 1987-1993 i Göteborg, Huskvarna och Stockholm, dessutom två PVC-fönster i SPs egen testfasad. Sammanfattningen är att samtliga ser fina ut och de har bibehållit sin vita ursprungliga färg. Provningsresultaten visar också att inga försämrade egenskaper vad gäller luft- och regntäthet eller slagtålighet föreligger.

Totalt sett visar utredningen att PVC-fönster har mycket goda beständighetsegenskaper.

Miljökonsekvensutredning av Kronfönster

Kronfönster har gjort en mycket utförlig rapport om PVC och dess många fördelar som byggmaterial. I detta fall PVC i fönster, vilket direkt kan översättas till PVC fasad som material. Vi känner oss nästan tvungna att länka till denna då den verkligen kan tillföra värde till dig som är nyfiken. Utredningen hittar du här.

Historia om fasadbeklädnad

PVC har används för fasadbeklädnad i snart 50 år och är ett väldigt populärt byggnadsmaterial runt om i världen. I USA har ca 30% av alla nytillverkade villor PVC-fasad. I Sverige så har PVC-fasader sedan 60-talet varit ett populärt alternativ på framförallt västkusten där klimatet ställer extra höga krav på hållbarhet. Dessa tidiga PVC-installationer är i allra flesta fall lika fina idag som när de sattes upp för drygt 50 år sedan(gäller vit fasad).