OnceWall vs Fibercement

Fibercement är en produkt som till största delen består av cement. Många hus i Sverige kläddes under 60-talet in i fasadplattor (“torparkex”) av Eternit och dagens fibercement kan på många sätt jämföras med dessa gamla asbestfasader.  I I Europa är det fortfarande vanligt att man kallar fibercementskivor för eternitskivor och materialet bearbetas på ungefär samma sätt som asbestplattorna. Det har ungefär samma tyngd och karaktär.

På fastigheter som kräver ett obrännbart material så kan fibercement ofta vara ett bra alternativ då det är hårt och just obrännbart. Det faktum att fibercementen är väldigt hård kan också vara en nackdel då materialet lätt spricker istället för att ge efter om det utsätts för påfrestning. Här nedan följer en redogörelse över vilka fördelar vi anser OnceWall har jämfört med en fasad av fibercement.

OnceWall vs fibercement

OnceWall är mycket snabb att installera

På grund av dess vikt samt det viktiga faktum att alla kapningar som görs i fibercement blir fullt synliga så måste man vara extremt noga när man kapar, vilket gör att installationstiden blir mycket längre för fibercement jämfört med OnceWall. En millimeter felkapning syns direkt då en annan parallell yta alltid ligger precis bredvid det som kapats. Något som inte är helt enkelt, ett faktum som dessutom ställer höga krav på rätt verktyg och kunnande.

Med OnceWall döljs alla kapningar av en profil vilket gör montaget oerhört mycket enklare och snabbare. Vid varje skarv i fibercementen skall det läggas en liten gummiremsa för att hindra vatten från att leta sig in i skarven, med OnceWall finns inga öppna skarvar. För en professionell fibercementinstallatör så tar det minst dubbelt så lång tid att sätta fibercement jämfört med OnceWall. Om montören inte är väldigt van vid fibercement så är montagetiden för fibercement ca 400 % mot OnceWall.

OnceWall ger en mycket bra arbetsmiljö

Vikten på fibercement gör att arbetsmiljön är tung men dessutom så är det uppkomsten av det farliga damm som uppkommer vid kapning som är det verkligt stora problemet. Det är oerhört viktigt att inte inandas detta silikatdamm (kiseloxid). Den stora faran som tidigare förelåg med eternitplattornas asbestfibrer finns till viss del kvar fast i annan form. Damm från kapningen måste undvikas till varje pris då det ger kraftigt höjd risk för exempelvis lungcancer. Dammet gör också att kapning inte bör göras inomhus och vissa problem med detta kan också uppstå utomhus om man under längre tid kapar på ett och samma ställe och ständigt rör upp det damm som ansamlas på marken under. Gasmask bör alltid användas. Vid kapning i OnceWall uppstår inget farligt damm, därav varför vi anser att OnceWall är klart bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

OnceWall väger bara en fjärdedel jämfört med fibercement

Fibercement väger ca 20Kg/m2 medan OnceWall väger knappt 5Kg/m2. Detta har väldigt stor betydelse för såväl arbetsmiljö, installationstid som för de krav som ställs på byggnadens förutsättningar att kunna bära upp materialet.

Fibercementens höga vikt gör att alla transporter ökar belastningen på såväl personal som ekonomi. Varje förflyttning av material är en större börda med fibercement jämfört med OnceWall. Skall du transportera fasaden ut i skärgården så är OnceWall en dröm i jämförelse.

OnceWall är inte målat och behöver inte målas

Målad fibercement är fortfarande ett målat material som måste målas om efter en tid. Den målade variant av fibercement som på många sätt är betydligt bättre än den genomfärgade, är redan från fabrik belagd med en alkylatfärg. Då fibercement inte expanderar på samma sätt som en träfasad så är det ett bra material att måla. Dock kvarstår det faktum att det fortfarande är ett målat material som måste underhållas.

OnceWall håller sig väldigt fin över tid

Genomfärgad fibercement blir ofta väldigt smutsig. Ofta förvånansvärt fort. Det är inte ovanligt att du på byggnader där genomfärgad fibercement använts kan se kraftig påväxt av mögel och stora utfällningar av kalk redan efter ett år eller två.

OnceWall passar bra i offentliga miljöer

OnceWall passar alldeles utmärkt till offentliga miljöer, hyreshus eller gemensamhetsanläggningar. Även fibercementen kan vara ett bra material för dessa användningsområden. 

Ekonomi

När det gäller ekonomi så menar vi främst den totala kostnad som de olika fasadtyperna får vid installationstillfället. Då bägge typer sannolikt är väldigt åldersbeständiga så skiljer kostnaderna över tid betydligt mindre än om vi jämför med till exempel en träfasad som behöver ommålning var 7-12:e år. Dock skall tilläggas att eftersom fibercement är ett material som är målat så är det sannolikt så att fibercementen behöver en ommålning efter kanske halva sin livslängd, vilket gör att fibercement blir ett betydligt sämre alternativ rent ekonomiskt.

Själva materialet

Fibercement är något billigare eller ligger på motsvarande pris som en OnceWall fasad om man ser till det rena kvadratmeterpriset. Dock så är detta bara är en del av sanningen då det  i slutändan är betydligt dyrare att sätta upp en fibercementfasad jämfört med en fasad från OnceWall.

Profiler

För att kunna montera en fibercementfasad eller en OnceWall fasad så behövs en del profiler. Vid en fibercementfasad används profiler i lackad plåt och vid OnceWall fasad så används profiler i PVC. Profilerna i plåt är betydligt dyrare än profiler i PVC.

Täthet

Fibercementfasader monteras ofta sida vid sida på samma sätt som den äldre typen asbestfasader. Även om tillverkarna konsekvent framhåller att detta är ett fullgott sätt att bygga på, så finns det trots allt otaliga exempel på då dessa “obetydliga” läckage lett till ibland omfattande skador på konstruktionen under fibercementplattorna. Jämfört med OnceWalls betydligt tätare fasad så är en fibercementfasad sannolikt mer genomsläpplig i skarvarna.

OnceWall är mycket skonsamt för miljön

Fibercement är miljömässigt kostsamt att tillverka. Alla material belastar miljön vid tillverkning och det är en enorm fördel att OnceWall kan återvinnas och därmed belasta miljön på ett betydligt skonsammare sätt. Detta är anledningen till att OnceWall får klassificeringen A+ vid gjorda livscykelanalyser likt de utförda av The Green Guide, en guide till grönt byggande. Alltså den bästa och högsta klassificeringen när det gäller att belasta miljön så lite som möjligt.

OnceWall kan återvinnas till 100%

Fibercement kan inte återvinnas. Fibercement kan sannolikt läggas i deponi utan att det skadar miljön. På så sätt så är det tämligen miljöofarligt men om man beaktar den stora miljöbelastning som själva tillverkningen står för så är det ett problem att det inte kan återvinnas. OnceWall kan som bekant återvinnas upp till 10 gånger och innehåller redan från början en hel del återvunnet material. De resurser och den energi som går åt att producera OnceWall får en oerhört lång livslängd vilket är skonsamt mot miljön.

OnceWall isolerar mot kyla

OnceWall isolerar mot kyla på vintern och värme på sommaren. Fibercement har däremot betydligt sämre isoleregenskaper. OnceWall har ett isolervärde på 0,06 medan fibercement har 0,3, trä ligger mitt emellan på 0,14. Mineralull har som referens värde 0,037. Ju lägre siffra desto bättre helt enkelt.

OnceWall är robust och väldigt tålig

Fibercement är skörare än OnceWall och framförallt så är det väldigt mycket svårare att laga. En annan stor fördel med OnceWall som installeras med skruv är att om det skulle bli en skada som är omöjlig at laga så kan man enkelt skruva ner panelerna, byta den skadade delen, och sedan skruva upp allt igen. En ganska enkel operation som ger OnceWall stora fördelar.

OnceWall är bättre än trä vid brand

Fibercement är obrännbart. Detta torde vara fibercementens största styrka. Å andra sidan så är också OnceWall bra ur brandsynpunkt då det har en flampunkt som är hela 150 grader högre än trä och om själva brandhärden avlägsnas så är OnceWall självslocknande.

sv_SESwedish
nb_NONorwegian sv_SESwedish