fbpx

OnceWall Garantier

OnceWall lämnar 10 års garanti på alla våra vita produkter. Garantin gäller direkt från producent och avser uppsatt panel.

Garantin gäller material- och produktionsfel, och innebär att du får fabrikations- och/eller materialfel korrigerade upp till 10 år efter att produkten har inköpts. Garantin gäller vid korrekt hantering, montering och skötsel av varan. Och för att garantin skall gälla så är det en förutsättning att OnceWalls profiler använts till foder, hörnen etcetera.

Garantin gäller inte då fel eller brister som kan hänföras till felaktig förvaring, transport och/eller montering av produkten.

Garantin är personlig till den som köper panelen. För att gratin skall gälla måste du ha sparat ett kvitto/faktura på köpet som kan bevisa att det är du som köpt panelen äger fastigheten.

Materialet har använts till fasader sedan 60-talet och de vita varianterna är i princip lika fina nu som då. Eftersom materialet bryts ner oerhört långsamt så räknar vi med att våra plastfasader har en hållbarhet på upp emot 100 år.

Läs mer om PVC:s hållbarhet här