fbpx
Vindstopp
Med en viktig funktion

Vindduk - Utegips etc.

Vinddukens funktion är att hindra luft från att blåsa in i isoleringen och därmed förstöra isoleringsförmågan hos denna. Att montera en vindduk utanför isoleringen är mycket viktigt för isoleringsförmågan och något man alltid gör vid tilläggsisolering om inte tillverkaren av isoleringen säger annorlunda. 

När det gäller vilken typ vindduk eller utegips som bör användas samt hur denna skall monteras så hänvisar vi till tillverkarnas rekommendationer. Som en riktlinje så bör oftast någon form av vindskydd monteras.

Normalt så sitter vindstopp utanför isoleringen, direkt på stommen, men det finns fall där den sätts emellan isolerlagren. Kolla med tillverkaren av just din vindduk och eventuell isolering. Vilken typ eller märke som används är beroende på tycke och smak och val bör göras efter förutsättningarna på just det objekt som skall kläs. Några typer är gips, vindduk eller tjärpapp. De fyller alla samma funktion men de är väldigt olika i hur det är att arbeta med dem. Tjärpappen torde vara den mer ovanliga av dem och utegips den mest tidskrävande att montera. Vindpapp är tålig och snabb att montera.

Det är alltid viktigt att vara noggrann när vindskyddet monteras. Det skall både vara ett extra skydd mot väta utifrån samtidigt som det skall hindra luftombyte i isoleringen.