fbpx

Ventilation och expansion

Alla material ändrar storlek i takt med temperaturen, så även OnceWall. En vägg av träpanel kan variera väldigt mycket i dimension beroende på fuktighet och värme, medans en fasad från OnceWall varierar väldigt mycket mindre, men den är inte helt statisk. Nedan beskriver vi utförligt vilka variationer du kan vänta dig vid olika temperaturer.

Formeln för att beräkna längdförändring hos OnceWall är: Lx0.000056x oC-förändring.

Exempel 1

Antag att du har en 5m lång panel och temperaturen är 20oC på förmiddagen och som senare ökar till 30oC under dagen. Skillnaden i temperatur är alltså 10oC och den ursprungliga längden på panelen är 5m.

Förändringen blir då: 5000mm x 0.000056 x 10oC = mm
Den totala längdförändringen skulle i detta fall bli 3mm

Exempel 2

Om du skulle sänka temperaturen till 0 grader så skulle beräkningen se samma ut. Det skulle då vara 20 graders skillnad och längden skulle minska med ca 6mm till ca 4994mm.

Effekten av materialets variation är i princip ointressant om du bara följer råden med ett expansionsutrymme om ca 10mm vid varje profil.

När du monterar paneler i närheten av de övre eller undre temperaturrekommendationerna(+5 – +25 grader) så bör hänsyn tas till hur materialet kommer uppföra sig vid större temperaturförändring. Vid extra kall väderlek bör extra stor expansionsmöjlighet  eftersträvas och vid hög temperatur så bör du beakta att materialet kommer att krympa lite.

Andra faktorer

Beräkningarna ovan gäller för ej fastsatta produkter. När paneler är fastsatta med skruv eller spik så hjälper dessa till att minska effekterna av värmerörelser i materialet. Dessa fastsättningar minskar rörelserna i materialet men de tar inte bort det faktum att de flesta material rör sig i takt med värme och kyla.

Den konstant som vi använt vid beräkning kan alltid användas vid dessa beräkningar när det gäller OnceWall installerat i Skandinavien.

Interna skillnader i materialet

Temperaturskillnaden som kan uppstå mellan insidan och utsidan i materialet kan leda till lokala rörelser i materialet vilket är helt naturligt och helt ok så länge panelerna monteras med tillräcklig ventilation och att rekommenderad expansionsmöjlighet ges.

När det gäller vita paneler så är temperaturskillnaderna tämligen små mellan insida och utsida men när det kommer till mörka paneler så kan det på grund av solvärme skilja lite mer. Vid mörka paneler bör det finnas lite mer utrymme för expansion och fixeringspunkterna kan lämpligen placeras tätare.

Ventilation

Det är viktigt att det finns tillräcklig ventilation bakom panelerna för att tillåta kondens som kommer inifrån byggnaden att ventileras ut. Utan tillräcklig ventilation finns det risk att regelverket bakom fasaden tar skada.

Vid låga temperaturen kan det fortfarande bli viss kondensering men detta ventileras snabbt bort när det når luftspalten.

Som vi sade tidigare så är mörka paneler extra känsliga när det gäller ventilation och expansionsmöjligheter. Ju bättre ventilation desto svalare kommer fasaden att vara. Dels så hjälper den minskade temperaturen till att motverka allt för stora rörelser i materialet och den lägre temperaturen gör också att materialet åldras långsammare då det till stor del är värme som gör att materialet slits. När mörkare fasader monteras så är det extra viktigt att luften bakom fasaden tillåts att enkelt ta sig ut vid toppen av väggen.