Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.

Spontade brädor i Havstenssund

Här har de första två husen i en grupp av fyra klätts med spontade brädor i form av Exklusivpanelen som är en underhållsfri ytterpanel som bara bläddras på bortefter väggen och erbjuder ett väldigt snabbt montage utan överraskningar.

Vid stående montage är det inte mycket profiler som behövs utan man brukar kapa en liten droppnäsa på ca 15 grader, vilket kan göras både ovan överblecken och nertill på väggen.

Med sitt utsatta läge alldeles vid havet så är OnceWall det optimala valet då fasaden är fullständigt opåverkad av väder och vind. Inte heller saltet i luften har någon påverkan på materialet.

Med spontade brädor får man snabbt montage

Det är kombinationen bra material och optimalt montagesätt som gör hastigheten maximal.

Havstenssund: En Historisk Resa Tillbaka till 1100-talet

Havstenssund är en plats med en djup och rik historia som sträcker sig tillbaka till det tidiga 1100-talet, då den först nämndes i norska kungasagor. Redan då spelade detta område en viktig roll i den regionala kustsjöfarten. Här fanns lotsar och tulltjänster för att stödja sjöfararna, och en krog som erbjöd välbehövlig vila och förtäring.

I sagan om kung Sverre finns en intressant koppling till Havstenssund. Den berättar om gården Sonaberg, som låg vid sundet. Det finns spekulationer om att namnet på denna gård kan ha lämnat sitt avtryck i det moderna namnet Sunneberget, som är ett berg på fastlandssidan nära sundet.

Under 1800-talet fick Havstenssund den karaktär vi känner till idag. Staden delades naturligt upp i två områden. I den södra delen bosatte sig lotsarna och fraktskepparna där hus med spontade brädor var vanligt, medan fiskare och stenhuggare fann sina hem i den norra delen. Denna uppdelning återspeglar stadens koppling till sjöfart och fiske, vilket har varit en konstant genom dess historia.

Havstenssund är även känt för sina områden av riksintresse för kulturmiljövård. Dessa områden bevarar och hyllar stadens rika kulturarv. Därför är Havstenssund en del av kommunens kulturminnesvårdsprogram, som syftar till att bevara och främja det historiska arvet.

Den här historien ger oss en fascinerande inblick i Havstenssunds förflutna och dess betydelse som en plats där historia och kultur möts. Denna charmiga kuststad har mycket att erbjuda för den som är intresserad av Sveriges rika kulturarv och vackra kustlandskap.

Relaterat

Fasad för attefallshus

Att välja rätt fasad till ditt attefallshus kan göra en stor skillnad, inte bara estetiskt utan också för husets livslängd