fbpx
Träfiberkomposit
För och emot

Inte helt enkelt

Att välja fasad handlar om att väga fördelar såsom tid, pengar eller långsiktigt värde kontra kortsiktiga behov. När man som husägare utforskar de olika alternativ som finns så är det särskilt viktigt att beakta de tydliga egenskaper som olika material besitter.

När det gäller träfiberkomposit så är en av dess största nackdelar att materialet rör sig extremt mycket och att det är hög sannolikhet för stora färgskiftningar. Men även andra aspekter bör tas i beaktande om du överväger träfiberkomposit. 

Träfiberkomposit:

Rörelser

När det kommer till hur materialen rör sig i takt med temperaturförändringar och olika fuktighet så skiljer en hel del.

De stora rörelserna i träfiberkomposit ger upphov till en rad svårigheter.

Då OnceWall rör sig väldigt lite så gäller det motsatta för träfiberkompositen som rör sig extremt mycket. Denna stora variation som man får med träfiberkomposit är ganska enkel att lösa vid altanbyggen då clips monteras vilket låter kompositbrädorna glida i dessa. På så sätt undviks spänningar i konstruktionen vilket sker på bekostnad av att brädorna är i ständig rörelse.

När det kommer till träfiberkomposit som fasadmaterial så är dessa stora rörelser svårare att hantera på en vägg jämfört med när de uppstår på ett trallgolv. Att hänga hela fasaden i clips är betydligt mer tveksamt på en vägg jämfört med på ett golv. Tyngdlagen drar alla saker neråt. Om panel monteras horisontellt så blir det stora glipor mellan brädorna vilket gör detta till en stor estetisk aspekt att ta hänsyn till.

Miljö

Hur de olika materialen påverkar miljön är en allt viktigare aspekt som många tar stor hänsyn till.

Med OnceWall får du ett 100% återvinningsbart material som är perfekt till återvinning. Efterfrågan på detta återvunna material är större än tillgången och årligen återvinns  mer än 750.000 ton av materialtypen. OnceWall är ett cirkulärt material som är miljöcertifierat som giftfritt och ett bra miljöval.

När det kommer till uttjänt träfiberkomposit så saknas det insamlingssystem vilket innebär att materialet hamnar i deponi på tipp eller i bästa fall i ett värmeverk. Det är därmed inte ett cirkulärt material.

En annan miljöaspekt är att då livslängden är kortare än OnceWall så blir miljöpåverkan större då en fasad i träfiberkomposit kommer att behöva bytas långt innan en fasad från OnceWall tjänat ut.

Mögel

Träfiberkompositen är ett strävt och öppet material som ger ett gott fäste för smuts och mögel jämfört med OnceWall som är ett väldigt tätt material där smuts har svårare att fastna.

Alla material kan bli smutsiga och det som skiljer är hur fort de blir smutsiga och hur lätta de är att hålla rena. På bägge punkter vinner OnceWall tämligen stort då det är lätt att tvätta av om det skulle behövas.

Röta

Träfiberkompositen består av en del träspån vilket innebär att den är kan vara känslig mot fukt och röta.

Montage

Med OnceWall får du ett flertal olika profiler att använda i anslutningar och annat. 

Med allt från takfotsbrädor till knutbrädor och paneler till simsen så kan man med OnceWall skapa precis det underhållsfria hus man önskar. Med träfiberkompositen är man mer begränsad då det inte finns samma system med profiler.

När panel monteras liggande så behöver man någon form av skarvlösning då väggar blir bredare än paneler är långa. Med OnceWall finns det flera olika lösningar på detta med olika ändspontningar, skarvhylsor eller generalskarvar. Med träfiberkomposit får man inte denna flexibilitet och det utseende som kommer med dessa lösning.

OnceWall ger större möjligheter till ett snyggt montage och en underhållsfri helhet.