fbpx
OnceWall vs trä

Rätt sak på rätt plats

En majoritet av Sveriges hus är idag beklädda med träfasad. Det är det man är van sedan gammalt och det har alltid funnits till nära hands. Här vill vi jämföra fördelar och nackdelar med OnceWall kontra klassisk träfasad. 

En vacker sekelskiftesvilla med fantastisk snickarglädje kan vara vacker som den är och något som vi absolut ser ett värde i att bevara och för att få en röd stuga med snickarglädje och vita knutar så finns det inga genvägar. Det finns människor som älskar underhåll och för dessa så en träfasad inget problem. Men för många andra som hellre lägger tid och pengar på annat så är sannolikt OnceWall ett mycket bra alternativ.

Är detta trä eller OnceWall?

Arbetsmiljö

Båda är ett bra alternativ när man ser till arbetsmiljön. 

Träfasad
Den är tyngre och lite bökigare att arbeta med men det är ett naturligt organiskt material och verktygen har utvecklats till att vara både säkra och ergonomiska. Dammsugare behövs för att undvika att inandas dammet.

OnceWall
Lättare att lyfta då det ett lätt material. Du behöver inga  specialverktyg för att montera. I längden kommer du spara din kropp på tunga lyft. Dammsugare behövs för att undvika plastspån i naturen.

Montage

Tidsmässigt att monteras så är de olika typerna jämförbara i tid. Det är givetvis mycket som spelar in såsom montageriktning och komplexitet men om man jämför en stående faspanel i trä med OnceWalls Exklusivpanel så är dessa helt jämförbara tidsmässigt.

Istället för en spik eller två mitt i brädan så sätter man en rostfri skruv i sponten. Samma förfarande både gällande luftspalt och kapning vid överbleck och vid klädselbotten. Så det går nog på ett ut vilket som går fortast att montera, men detta varierar kraftigt beroende på klädseltyp.

Träfasad
Traditionell att montera och något som många  är vana vid att arbeta med. En träfasad är tyngre och klumpigare att handskas med och den behöver målas, vilket är tidsödande och kostsamt. Att stryka ett hus tre gånger/lager med färg är ett stort projekt som man slipper med OnceWall.

Att montera en träfasad och sedan måla denna är betydligt mer tidsödande och kostsamt jämfört med att montera OnceWall.

OnceWall
Är väldigt lätt och trevlig att montera och beroende på underlag så är det ofta så enkelt att väldigt många klarar av det. Att man klarar sig med samma vanliga verktyg som vid montage av en träfasad gör det hela helt fantastiskt smidigt då det är verktyg många redan har hemma. Med  många flexibla profiler är det möjligt att göra ett enkelt och snyggt montage. Inga synliga skruvar eller kapsnitt. Allt göms under profiler. 

Tilläggas bör att inget hus är det andra likt och självklart så är det så att det kan uppstå utmaningar och att dessa ibland kan vara lättare att lösa om det vore en träfasad men med lite eftertanke och kanske hjälp av en plåtslagare så ordnar sig det mest hårdnackade problem.

Utseende

Träfasad
En träfasad kan ge är en speciell känsla när det gäller snickarglädje. Med trä kan man skapa helt unika detaljer, vilket en plastfasad sällan kan mäta sig med om.det är detta man söker. Minst var 10:e år måste man skrapa och måla om träfasaden för att den ska hålla sig fin. Det är både pengar och arbetstid man aldrig får tillbaka. Sett till underhåll så är en träfasad bland den värsta fasadtypen av alla.

OnceWall
En vit fasad från OnceWall kommer hålla sig fin i många år utan att man behöver måla om eller skrapa. En underhållsfritt alternativ för den som vill ha mer tid till annat. Just utseendet och de olika typerna av utseende är en stor styrka.

Livslängd

En träfasad klarar sig ofta i 25-25 år. En fasad från OnceWall 50-75år.

Fukt & Röta

OnceWall ruttnar inte vilket en träfasad gör

Träfasad
En träfasad drar åt sig fukt. Underhåller man den inte kontinuerligt med målning har man väldig stor risk att få fuktskador på fasaden. Resultatet blir att den börjar ruttna. På ett trähus har man oftast en färgfilm uppe på som skall skydda mot fukt, alg och mögelpåväxt. Färgen kan se väldigt bra ut för ögat men kollar man med en lupp så kan man se små små sprickor i färgen där fukt kan tränga in till trät som leder till att trät spricker och ruttnar.

OnceWall
OnceWall absorberar inte någon fukt alls. Du har en fuktspärr som håller över 50år utan något underhåll av målning.