Om OnceWall

Historien om OnceWall

En underhållsfri fasad på Sveriges västkust gav upphov till hela idén med OnceWall. En historia som börjar för drygt 40 år sedan. Året var 1974 då en underhållsfri fasad monterades och en pojke föds med anknytning till denna fasad. Åren går då pojken och fasaden åldras ihop, sida vid sida. Inte för att fasaden gör något väsen av sig, men pålitligt så sitter den där, orörd, oförändrad och ekonomisk. Egenskaper som pojken växer upp till att uppskatta, egenskaper som pojken anser hjälper till att lägga grunden för ett stabilt och rikt liv.

-Den lilla pojken var jag.

Denna fantastiska lilla fasad var närvarande under hela min uppväxt och bidrog till att, när jag själv började förvalta fastigheter, inspirera mig till att starta OnceWall. Med produkter som är underhållsfria, extremt långlivade, skonsamma mot miljön och väldigt positiva ur ett ekonomiskt perspektiv så ger dessa ett friare, roligare och rikare liv. Helt enkelt de ingredienser som skapat succén med OnceWall.

OnceWall är företaget som förmedlar den kunskap och produkter som kan användas för att ge samma förutsättningar för ett liv med större frihet och bättre ekonomiska möjligheter.

Den lilla fasaden sitter fortfarande på sin vägg och verkar ha goda utsikter att sitta upp minst lika länge till. Om inte det är fantastiskt så säg!

Niklas Alm – Grundare av OnceWall AB 

Oncewall - one wall for all, only once. Oncewall for ever. Oncewall underhållsfri fasad

OnceWall inleverans till lagring