fbpx

Olika underlag

Här ger vi dig lite tips och råd på vad du bör tänka på när det kommer till underlaget du skall montera OnceWall på. Det viktiga när du bestämmer hur du skall gå till väga är att tänka på att målet är att skapa ett robust underlag för OnceWallpanelerna och att detta underlag sitter ordentligt fast i underlaget.

 

OnceWall är ett väldigt lätt och stabilt material så det går i de flesta fall alldeles utmärkt att montera utanpå din ursprungliga fasad. Och som alltid: -Kontakta oss om du vill prata om just dina förutsättningar.

OnceWall på plåtfasad

Plåtfasader har funnits i flera olika utföranden sedan 1700-talet och de kan bestå av olika materialtyper såsom Aluminium, galvad plåt, aluzink eller ”vanlig” plåt . 

Om du inte vill riva ner plåtfasaden så är sannolikt det enklaste att du monterar ett lager med spikreglar över fasaden med ett C/C mått på 40cm. På en plåtfasad har du ofta fint fäste överallt vilket gör att detta jobb bör gå enkelt och snabbt. 

 

Beroende på vilken typ av plåt det är samt hur denna är fastsatt i underlaget avgör hur och med vad, du kan montera spikreglarna. I en stöddig stålplåt så räcker det sannolikt alldeles utmärkt om du fäster spikreglarna hängandes i bara plåten. Om du istället har en klenare aluminiumplåt eller om du vill vara extra säker på att det håller. Så kan du vara tvungen att, eller vilja,  sätta spikreglarna med grövre skruv igenom plåtfasaden och in i materialet bakom. Att tänka på är att inte ”dra” spikreglarna så hårt så att plåten under deformeras, vilket kan ske ganska så lätt om man inte är försiktig. 

OnceWall på olika underlag
OnceWall monterad på klassisk plåtfasad