Miljösmart
För en hållbar framtid
Miljöcertifierad
Fri från gifter
Cirkulär
100 % återvinningsbar
Återbrukas
Perfekt för återanvändning
Föregående
Nästa

Ett material för framtiden

Med en livslängd på 50-100 år

Genom att välja OnceWall så gör du också ett långsiktigt bra miljöval. Den långa livslängden, det minimala underhållet och den hundraprocentiga återvinningsgraden gör att med OnceWall så bidrar du till en hållbar framtid.

När de gäller den långsiktiga påverkan på miljön så är en fasad från OnceWall ett väldigt bra val. Faktiskt betydligt bättre än de flesta andra material. Trä är bättre men bara så länge det är helt obehandlat. Så snart träväggen får färg applicerat så är faktiskt OnceWall ett nog så bra eller till och med ett bättre alternativ ur miljösynpunkt.

* Källa: LEED, som enligt egen utsago är världens mest använda system när det kommer till klassificering av grönt byggande. USGBC report. Värt att notera är att samma rapport tydligt pekar ut fibercement som ett av de värsta materialen när det gäller såväl miljöpåvekan som de risker som uppstår för den som arbetar med materialet.

Certifierat giftfritt

Med OnceWall får du produkter från ett företag som aktivt arbetar med med hälso- och miljöfrågor och som bidrar till att minska exponeringen av särskilt farliga ämnen i samhället. Vi uppfyller BASTA:s kriterier för Miljöbyggnad. 

BASTA ger byggaren verktygen som möjliggör trygga och giftfria materialval. Systemet är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

Rekommenderas av BVB

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Deras vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Högsta betyg A+

Fasadtypen som OnceWall tillhör får den allra högsta klassificeringen A+ vid livscykelanalys. Ett verktyg som används för att på ett enkelt sätt rangordna material utifrån den miljöpåverkan de ger under sin livstid.

The green guide”, en oberoende publikation som på ett enkelt sätt rangordnar produkter baserat på deras miljöpåverkan . The Green Guide är en del av BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), ett ackrediterat system för betygsättning av byggmaterial. De miljömässiga betygen baseras på en livscykelanalys (LCA), som använder “BRE’s Environmental Profiles Methodology 2008.

100% Återvinningsbar

För en cirkulär ekonomi

Alla OnceWalls produkter är 100% återvinningsbara vilket innebär att materialet kan användas om och om igen. Det är dessutom så att det är fullt möjligt att plocka ner en OnceWall fasad och sätta upp den igen någon annanstans, lite som man kan flytta ett timmerhus. Materialet är helt optimalt för återvinning då en fasad är 100 % fri från alla andra material och kan återvinnas upp till åtta gånger, vilket gör råvarorna väldigt långlivade. Precis det man kan förvänta sig av ett material för framtiden. Återvinningen av vinyl ökar konstant, för närvarande 800.000 ton per år i Europa och efterfrågan på återvunnet material är större än tillgången.

Optimal vid utsatta lägen

Innehåller inga skadliga ämnen

Framförallt vid utsatta lägen så håller en OnceWall fasad betydligt längre än en fasad av trä. Inte minst idag då mycket av det virke vi sätter upp på våra hus ofta är snabbväxt och av tvivelaktig kvalité. Lång livslängd innebär liten miljöpåverkan.

OnceWall kontra trä

Underhållsfritt = Liten miljöbelastning

Om man jämför en träfasad mot en fasad från OnceWall så finns det sannolikt väldigt lite som säger att träfasad är bättre ur miljösynpunkt. De finns många miljömässiga problem med vår moderna skogshantering och internt inom skogsindustrin. Det bidrar till hyggen och förstörd terräng när skogsmaskiner röjer fram i våra skogar. Livsmiljöer förstörs för många av våra växter och djur.

Även om träfasad är en naturlig produkt så måste den behandlas med olika produkter som impregnering och färg för att hålla sin funktion och inte börja ruttna. Dessa produkter tänker man inte så mycket på men det kräver en hel del kemikalier för att framställa dessa, inte så speciellt miljövänliga produkter. Till detta skall läggas att virket måste sågas ner, fås ur skogen, transporteras till sågverken, fraktas till distributörer och så vidare. Detta är en process som såväl förbrukar olja som bidrar till utsläpp av mängder med ämnen i naturen. Dagens skogsbruk kräver stora mängder energi. En målad träfasad får ca ett kilo färg per m2 applicerad under sin livstid.

OnceWall är en del av vår hållbara framtid och raka motsatsen till de plastpåsar, sugrör och annat som kväver våra hav. Tvärt om så hjälper vi till att bevara jordens resurser då fasaden håller länge, ruttnar inte, behöver i princip inget underhåll och är 100% återvinningsbar.

Litet underhåll

Många bäckar små gör stor skillnad

  • Du slipper återkommande målning
  • Ingen färg eller förtunning behöver tillverkas
  • Ingen skylift eller ställning behöver sättas upp
  • Inga penslar eller rollers behöver tillverkas
  • Inga hantverkare behöver komma
  • Fasaden har ett andrahandsvärde

OnceWall fasadpanel behöver inget underhåll. När du väl satt upp en OnceWall fasad så kräver den i princip inget underhåll alls under väldigt många år framöver, vilket innebär en lång rad med fördelar. Den största är såklart det faktum att du slipper måla och att du sparar mycket pengar och en massa tid. Och du slipper också belasta miljön i onödan. Alger och mögelsporer har väldigt svårt att få fäste på OnceWall vilket innebär väldigt lite behov av underhåll.

Stena metall skriver:

I stort sett alla vinylkvaliteter är möjliga att materialåtervinna och kan i teorin återvinnas hur många gånger som helst. I praktiken, på grund av föroreningar och fukt, räknar man med att vinyl återvinns uppemot åtta gånger. Detta innebär givetvis en mycket stor miljönytta. Vinyl är billig att framställa, kräver minimalt underhåll och är extrem hållbart (det används oftast för tillverkningen av produkter med lång hållbarhet, ofta med en förväntad livslängd över 60 år). Tack vare den unika polymerstrukturen passar vinylprodukter utmärkt för återvinning när de har nått slutet på sin livslängd.

Plast i haven

dåligt på ett ställe är bra på ett annat

Problemet med plast som hamnar  i haven  har sin grund i att det tar så många år innan plasten förmultnar. Ett problem i haven men när det gäller plast som monteras på en husfasad så är det samma egenskaper som gör det till ett så fantastiskt bra material för ändamålet. Vinyl är otroligt motståndskraftigt mot tidens tand, ett väldigt miljöbra alternativ helt enkelt. Det är svårt att ändra sin uppfattning när vi väl tagit till oss en sanning. Vi är itutade att plast i alla dess former är dåligt och att trä och betong är fantastiskt. Denna sanning som många lever efter är helt enkelt fel. En fasad från OnceWall är extremt långlivad, miljövänligare än de allra flesta andra material och ett fantastiskt bra val för såväl hälsan, plånboken, miljön och för det estetiska ögat. 

Greenpeace grundare

Vissa plaster är bra

I en intervju med en av grundarna till Greenpeace Dr. Patrick Moore så förmedlade han sin syn på hållbart byggande: “Guys! It’s not within our jurisdiction to eliminate an element of the periodic table!” Han belyste PVC:s roll inom grönt byggande, Dr Moore gav utmanande perspektiv på hur LCA(Livscykelanalys) är nödvändigt för att kunna bedöma produkters olika miljöpåverkan. “There is absolutely no evidence that vinyl damages human health or the environment”, said Dr Moore. “Vidare så är vinyl, hållbart och förknippat med låga kostnader, återvinningsbart och kommer väldigt bra i LCA tester.  Sammanfattningsvis så är vinyl ett material vars miljömässiga fördelar ofta är väldigt underskattat.

Miljöbroschyr