Miljövänlig fasadbeklädnad

Det finns otaliga utredningar och avhandlingar på hur plast påverkar miljön, om man jämför träfasad mot PVC fasad i miljösynpunkt så finns det sannolikt väldigt lite som säger att träfasad är bättre än PVC panel. De finns många miljömässiga problem med vår moderna skogshantering och internt inom skogsindustrin. Det bidrar till hyggen och förstörd terräng när skogsmaskiner röjer fram i våra skogar. Livsmiljöer förstörs för många av våra växter och djur. Även om träfasad är en naturlig produkt så måste den behandlas med olika produkter som impregnering och färg för att hålla sin funktion och inte börja ruttna. Dessa produkter tänker man inte så mycket på men det kräver en hel del kemikalier för att framställa dessa, inte speciellt miljövänliga produkter. Till detta skall läggas att virket måste sågas ner, fås ur skogen, transporteras till sågverken, fraktas till distributörer och så vidare. Detta är en process som såväl förbrukar olja som bidrar till utsläpp av mängder med ämnen i naturen. Dagens skogsbruk kräver stora mängder energi.

Nedan försöker vi begränsa oss till att ta upp just PVC som fasadbeklädnad.

1: Inget underhåll

En plastfasad behöver inget underhåll. När du väl satt upp en plastfasad så kräver den i princip inget underhåll alls under väldigt många år framöver vilket innebär en lång rad med fördelar. Den största är såklart det faktum att du slipper måla och att du spar stora pengar och en massa tid. Och du slipper också belasta miljön. Alger och mögelsporer har väldigt svårt att få fäste på plast vilket innebär väldigt lite behov av underhåll.

2: Mycket låga kostnader om man ser till fasadens livstid

  • Du slipper lägga mängder med pengar på din fasad
  • Ingen färg eller förtunning behöver tillverkas och transporteras till dig
  • Ingen skylift eller ställning behöver hyras och sättas upp
  • Inga penslar eller rollers behöver tillverkas och köpas etcetera
  • Vill du sälja din begagnade fasad så betingar den ett värde på andrahandsmarknaden

3: 100% Återvinningsbar

PVC tillverkas av olja men då alla våra produkter är 100% återvinningsbara så innebär det att materialet kan användas om och om igen. Det är dessutom så att det är fullt möjligt att plocka ner en plastfasad och sätta upp den igen någon annanstans, lite som man kan flytta ett timmerhus. PVC kan återvinnas upp till tio gånger vilket gör råvaran väldigt långlivad.

Stena Metall skriver:
I stort sett alla plastkvaliteter är möjliga att materialåtervinna och kan i teorin återvinnas hur många gånger som helst. I praktiken, på grund av föroreningar och fukt, räknar man med att plast återvinns uppemot tio gånger. Detta innebär givetvis en mycket stor miljönytta. PVC är billig att framställa, kräver minimalt underhåll och är extrem hållbart (det används oftast för tillverkningen av produkter med lång hållbarhet, ofta med en förväntad livslängd över 60 år). Tack vare den unika polymerstrukturen passar PVC-produkter utmärkt för återvinning när de har nått slutet på sin livslängd.

4: Livslängd på över sextio år

Framförallt vid utsatta lägen så håller en plastfasad betydligt längre än en fasad av trä. Inte minst idag då mycket av det virke vi sätter upp på våra hus är väldigt snabbväxt och av dålig kvalité. Lång livslängd innebär liten miljöpåverkan.