fbpx

Miljövänlig fasadbeklädnad

Engångsplast en viktig fråga idag då plastpåsar, sugrör och annat kväver våra hav. OnceWall är också en typ av plast men en som inte skadar miljön. Tvärt om så hjälper vi till att bevara jordens resurser då fasaden håller länge, ruttnar inte, behöver i princip inget underhåll och är 100% återvinningsbar. OnceWall är helt i linje med EU:s plan om cirkulär ekonomi som har i syfte att reducera avfall, fokusera på återvinning, och minimera förbrukande av jordens ändliga resurser. Den kan användas-återvinnas- och användas igen. OnceWall är en del av vår hållbara framtid.

I det här fallet så ÄR plast bättre

Problemet med plast som hamnar  i haven  har sin grund i att det tar så många år innan plasten förmultnar. Ett problem i haven men när det gäller plast som monteras på en husfasad så är det samma egenskaper som gör det till ett så fantastiskt bra material för ändamålet. PVC är otroligt motståndskraftigt mot tidens tand, ett väldigt miljöbra alternativ helt enkelt.

Det är svårt att ändra sin uppfattning när vi väl tagit till oss en sanning. Vi är itutade att plast i alla dess former är dåligt och att trä och betong är fantastiskt. Denna sanning som många lever efter är helt enkelt fel. Mycket fel. En fasad av PVC är extremt långlivad, miljövänligare än de allra flesta andra material och ett fantastiskt bra val för såväl hälsan, plånboken, miljön och för det estetiska ögat. Alla stora certifieringsorgan i världen är positiva till fasad av PVC och vissa ger extra poäng för dess användande.

Materialet som OnceWall tillverkas i har designats för att motstå såväl tidens tand som vädrets makter. Fasadtypen som OnceWall tillhör får den allra högsta klassificeringen A+ i “The green guide”, en oberoende publikation som på ett enkelt sätt rangordnar produkter baserat på deras miljöpåverkan . The Green Guide är en del av BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), ett ackrediterat system för betygsättning av byggmaterial. De miljömässiga betygen baseras på en livscykelanalys (LCA),  som använder “BRE’s Environmental Profiles Methodology 2008”.

I en intervju med en av grundarna till Greenpeace Dr. Patrick Moore så förmedlade han sin syn på hållbart byggande: “Guys! It’s not within our jurisdiction to eliminate an element of the periodic table!” Han belyste PVC:s roll inom grönt byggande, Dr Moore gav utmanande perspektiv på hur LCA(Livscykelanalys) är nödvändigt för att kunna bedöma produkters olika miljöpåverkan. “There is absolutely no evidence that vinyl damages human health or the environment”, said Dr Moore. “Vidare så är PVC, hållbart och förknippat med låga kostnader, återvinningsbart och visar sig komma väldigt bra i LCA tests.  Sammanfattningsvis så är PVC ett material vars miljömässiga fördelar ofta är väldigt underskattat.

Nedan försöker vi begränsa oss till att ta upp just OnceWall som fasadbeklädnad.

1: Inget underhåll

OnceWall fasadpanel behöver inget underhåll. När du väl satt upp en OnceWall fasad så kräver den i princip inget underhåll alls under väldigt många år framöver, vilket innebär en lång rad med fördelar. Den största är såklart det faktum att du slipper måla och att du sparar mycket pengar och en massa tid. Och du slipper också belasta miljön. Alger och mögelsporer har väldigt svårt att få fäste på OnceWall vilket innebär väldigt lite behov av underhåll.

2: Mycket låga kostnader över tid

  • Du slipper lägga mängder med pengar på din fasad
  • Ingen färg eller förtunning behöver tillverkas och transporteras till dig
  • Ingen skylift eller ställning behöver hyras och sättas upp
  • Inga penslar eller rollers behöver tillverkas och köpas etcetera
  • Vill du sälja din begagnade fasad så betingar den ett värde på andrahandsmarknaden

3: 100% Återvinningsbar

PVC tillverkas till viss del av naturgas men då alla OnceWall produkter är 100% återvinningsbara så innebär det att materialet kan användas om och om igen. Det är dessutom så att det är fullt möjligt att plocka ner en OnceWall fasad och sätta upp den igen någon annanstans, lite som man kan flytta ett timmerhus. PVC kan återvinnas upp till tio gånger vilket gör råvaran väldigt långlivad.

Stena Metall skriver:
I stort sett alla PVC kvaliteter är möjliga att materialåtervinna och kan i teorin återvinnas hur många gånger som helst. I praktiken, på grund av föroreningar och fukt, räknar man med att PVC återvinns uppemot tio gånger. Detta innebär givetvis en mycket stor miljönytta. PVC är billig att framställa, kräver minimalt underhåll och är extrem hållbart (det används oftast för tillverkningen av produkter med lång hållbarhet, ofta med en förväntad livslängd över 60 år). Tack vare den unika polymerstrukturen passar PVC-produkter utmärkt för återvinning när de har nått slutet på sin livslängd.

4: Livslängd på 50 - 100 år

Framförallt vid utsatta lägen så håller en OnceWall fasad betydligt längre än en fasad av trä. Inte minst idag då mycket av det virke vi sätter upp på våra hus är väldigt snabbväxt och av dålig kvalité. Lång livslängd innebär liten miljöpåverkan.

Det finns otaliga utredningar och avhandlingar på hur PVC påverkar miljön. Om man jämför en träfasad mot en fasad från OnceWall så finns det sannolikt väldigt lite som säger att träfasad är bättre ur miljösynpunkt. De finns många miljömässiga problem med vår moderna skogshantering och internt inom skogsindustrin. Det bidrar till hyggen och förstörd terräng när skogsmaskiner röjer fram i våra skogar. Livsmiljöer förstörs för många av våra växter och djur. Även om träfasad är en naturlig produkt så måste den behandlas med olika produkter som impregnering och färg för att hålla sin funktion och inte börja ruttna. Dessa produkter tänker man inte så mycket på men det kräver en hel del kemikalier för att framställa dessa, inte så speciellt miljövänliga produkter. Till detta skall läggas att virket måste sågas ner, fås ur skogen, transporteras till sågverken, fraktas till distributörer och så vidare. Detta är en process som såväl förbrukar olja som bidrar till utsläpp av mängder med ämnen i naturen. Dagens skogsbruk kräver stora mängder energi. En målad träfasad får ca ett kilo färg per m2 applicerad under sin livstid.

När de gäller den långsiktiga påverkan på miljön så är en fasad av PVC fantastiskt bra. Faktiskt betydligt bättre än de flesta andra material. Trä är bättre men bara så länge det är helt obehandlat. Så snart träväggen får färg applicerat så är faktiskt PVC ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. Referens USGBC report sidan 58-59. Värt att notera är att samma rapport tydligt pekar ut fibercement som ett av de värsta materialen när det gäller såväl miljöpåvekan som risker för den som arbetar med materialet.

Ladda ner vår miljöbroschyr (pdf)

sv_SESwedish
nb_NONorwegian sv_SESwedish