Montera hörnprofil

Hörnprofilen är den profil som sätts i hörnen på din byggnad. Antingen i ytterhörnen eller i innerhörnen. Det är samma profil som används i båda fallen, enda skillnaden är att du tar den andra profilen underst.

Bottenprofilen sätts fast med två skruvar vid var ände ca 5 cm in och ca 1 cm från kanten. Däremellan är det lämpligt att sätta skruvar med 30-40 cm mellanrum. Då hörnprofilen är beroende av ett bra underlag för att sitta riktigt ordentligt så rekommenderar vi att du antingen gör ett sedvanligt hörn av 22×95 under hörnprofilen, alternativt att du skaffar en plåt som är bockad i nittio grader, som du sätter bakom i hela profilens längd.

Om hörnprofilen har stöd hela vägen och inte bara vid spikreglarna så blir det en mycket solid konstruktion.

Då hörnprofilen monteras tidigt i projektet så rekommenderar vi att du tar det kvarvarande “locket” till hörnprofilen och lägger den på ett skyddat ställe tills det är dags att montera den.  “Locket” sätts på plats efter att all fasadpanel är satt på bägge angränsande väggar.

Hörnprofilen är nummer 4 på bilden nedan.

Tvådelad hörnprofil till plastfasad

Montera hörnprofil till plastfasad