fbpx

Hur vi räknat

Vinst med att montera OnceWall
När man investerar i något så vill man såklart veta vad detta innebär och vilka vinster det ger och kostnader det för med sig. Här nedan redovisar vi vilka olika kostnader som är förknippade med de olika fasadtyperna träpanel och OnceWall.

Montagekostnad, arbetskostnad och skillnad över tid. Du kommer här få svaret på varför OnceWall sannolikt är ett bra val för dig och din ekonomi.

Vi har räknat på två scenarion träfasad v/s Oncewall:
1: Måla om en befintlig träfasad vs Montera OnceWall
2: Nytt montage av träfasad vs nytt montage av OnceWall

I våra beräkningar så har vi utgått ifrån ett ”normalhus” med 1,5 plan. Ett hus med ca 130kvm väggyta. Vi har försökt vara så objektiva som möjligt men självklart så kan vissa siffror variera kraftigt. Inte minst beroende på var i landet du bor.

I vår beräkning har vi räknat med att du lägger ett lager grundfärg och två lager slutfärg med 10års mellanrum. Så du kommer måla år 1, 10, 20, 30 och år40. Vid varje målning har vi räknat med en tvätt på huset. (Fasaden /färgen skulle må bättre om man tvättar det oftare) Till dessa tillfällena behövs en ställning för att komma åt över allt. Vi har även ställt upp skillnader på om du gör allt arbete själv eller om du betalar yrkesfolk till allt arbete.

ROT-avdrag

Vi har inte räknat med rotavdrag i våra beräkningar. Det finnas inga garantier för att ROT kommer finnas kvar och det varierar om man har rätt att utnyttja ROT eller inte, så vi har valt att inte räkna med ROT helt enkelt.

Målning av träfasad

Materiel som behövs vid ommålning av en träfasad
Färg, penslar, skrapor, täckplast ja listan kan göras lång. När man skall måla om en träfasad så är det inte bara färgen som kostar pengar. Du kommer behöva en bra utrustning för att få ett bra resultat.  När du skall måla om ditt hus kommer du sannolikt behöva skrapa ditt hus, för att avlägsna gammal färg, så en bra skrapa behövs. Ibland behövs skrapor i olika storlekar för att komma åt. När detta är gjort kommer du behöva skydda fönster och saker bredvid det du skall måla med täckplast och maskeringstejp. Nu kommer vi till målningen, här kommer du behöva bra penslar i olika storlekar 75, 100, 120mm bredder även någon lång vinkelpensel för att komma åt simsen och andra svåra ställen. Här kan du se hur vi fått fram inköpslistan.  Sedan räknar vi på att du behövde grunda huset, då detta oftast behövs efter 10år då den befintliga fägen troligen har spruckit på sina ställen. Därefter slut strykningar 2 gånger för att få rätt tjocklek på färgen.

Arbetsinsats målning av befintlig fasad

Man målar inte om sitt hus i en handvändning, det tar tid. I dagens läge torkar färgen väldigt fort så man behöver sällan vänta på att kunna lägga på nästa lager färg. Så när man har målat sista sidan av fasaden har den man började med redan torkat och det går fint att börja om igen med varv två & tre.  Först grundas husets alla sidor och därefter kör man två varv till med de två lagren slutstrykning. Detta tar ett antal timmar per tillfälle och det behöver upprepas ungefär vart 10:e år.

Tvätt före målning och tvätt däremellan

Färgleverantörer rekommenderar ofta att man skall tvätta en fasad ca varannat år. Du bör aldrig måla en fasad utan att först ha tvättat den ordentligt. Hoppar du över att tvätta har du stor risk för att fägen släpper. Det kan även börja växa mögel som kan sprida sig i virket.Då kommer du behöva tvättmedel, tryckspruta, skyddsglasögon, plasthandskar och tvättborste. I våran uträkning har vi bara räknat med att man tvättar huset innan målning. Men fasadfärgen mår bra av att du tvättar den regelbudet.

Vid nymonterad träfasad

Vi har räknat med obehandlat virke med endast en enklare transportgrundning vilket innebär samma behandling som en redan målad fasad. Om vi skulle räkna med en riktigt grundad fasad så skulle kostnaden för materialet öka.

Montera ny träfasad

Material till ny träfasad

Att montera en ny träfasad innebär att den gamla behöver rivas ner och en ny monteras. Detta är ett stort arbete som tar tid och kostar pengar. Ett arbete du normalt slipper om du monterar OnceWall då denna monteras uppe på befintlig fasad(gäller dock inte eternithus eller liknande). Vi har räknat med vanlig lockpanel av klassisk typ.

Arbetsinsats vid montage av ny träfasad

Att sätta upp en ny träfasad innebär en hel del arbetsinsats och kräver en del verktyg för att komma på plats. Klyvsåg, kapsåg, cirkelsåg etc är ett måste för att göra en smidig installation.

Bortforsling av matrial 
Det är inte bara att riva ner en gammal träfasad. Du kommer alltid saker kring som man inte tänker på. Du behöver bli av med den fasad du rivit ner, alltså forsla bort den gamla fasaden från tomten till en återvinningsstation. Kanske via släpkärror eller containers. Detta är en kostnad vi inte tagit med i beräkning av att montering av en ny träfasad.

OnceWall

Material till nymontage av OnceWall

När du monterar OnceWall kommer du behöva skruvdragare, sticksåg, fogsvans bara enkla verktyg som väldigt många redan har hemma. Det gäller att reglarna du fäster profilerna/panelen i är stabila. Arbetsinsats vid montering av OnceWall

 

Tvätt av fasad

När du väl har monterat OnceWall behövs bara en tvätt när du märker att den blivit smutsig. Det kanske bara är en sida som är mer utsatt som behövs tvättas. Men i vår beräkning har vi räknat med att du tvättar den lika ofta som en träfasad alltså år 10, 20, 30 och år 40. Då kommer du behöva tvättmedel, tryckspruta, skyddsglasögon, plasthandskar och tvättborste samma saker som när du tvättar en träfasad.

PDF, se en uppställning på hur vi räknat