Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.

Grå salning i Skärhamn

Här i Skärhamn ser vi ett fint exempel på hur man valt att göra grå salning i aluminiumplåt. När man på detta vis gör salning och foder i ett stycke så får man en väldigt stabil och robust konstruktion. Det är både snyggt och praktiskt på samma gång. I övrigt så är det Exklusivpanelen som monterats horisontellt och då det passade bra så har man valt att skarva panelen med hjälp av H-profiler.

Grå salning är den vanligaste färgen

Just grå i olika nyanser torde vara den nu vanligaste kombinationen mellan salningar och OnceWalls vita fasader. Det är stilrent och också en enkel färg att kombinera med andra färger. Även olika former av silver eller basplåtar likt aluzink, reinzink eller liknande är vanligt att använda ihop med OnceWall.

Skärhamn: Från Fiskeby till Modern Gästhamn

Skärhamn, belägen på Tjörns västra sida i det pittoreska Bohuslän, är inte bara en vacker tätort utan bär också på en rik historia. Som centralort i Tjörns kommun har Skärhamn genom tiderna spelat en viktig roll för omgivningen, och dess historia går tillbaka till 1700-talet.

Tidiga år med sill och trankokerier

Det var under det tidiga 1700-talet som fiskare och bönder började bosätta sig längs vikarna runt Skärhamn. Den rikliga sillförekomsten i området ledde till att sillhanteringen blev en central industri. Inte bara blev sillen en viktig källa till näring, men den skapade också arbetsmöjligheter i form av trankokerier och sillsalterier. Dessa anläggningar hjälpte till att konservera och förädla sillen för export och lokal konsumtion.

Skärhamn växer som sjöfartsort

Med havet som den naturliga färdvägen blev Skärhamn snart en viktig knutpunkt för sjöfrakten. Speciellt under första hälften av 1900-talet växte ortens betydelse, och den blev känd som Sveriges största hemmahamn för mindre tonnage.

För att möta den växande sjöfarten och de ökande kraven på lastkapacitet anskaffades större och mer robusta fartyg. Galeaser blev populära, följt av skonare som kunde ha upp till fyra master. Dessa träfartyg var dock inte eviga och när 1950-talet kom var det järnfartygens era. Dessa fartyg var större och mer tåliga men blev med tiden färre. Trots att Skärhamn fortfarande var en central hamn började många av dessa fartyg att flagga ut till andra länder.

Från sjöfartens hjärta till en modern gästhamn

Med tiden har sjöfartens betydelse för Skärhamn minskat, och idag har den traditionella sjöfarten lämnat orten för gott. Men det innebär inte att hamnen har förlorat sin charm eller betydelse. Idag välkomnar Skärhamn besökare med en modern och välutrustad gästhamn med plats för 120 båtar.

Den som besöker Skärhamn idag kan förvänta sig närhet till allt från livsmedelsbutiker till systembolag, bibliotek, och cykeluthyrning. Och för den kulturellt intresserade erbjuder orten ett rikt kulturliv som bevarar och reflekterar över dess rika historia.


Skärhamn är ett levande exempel på hur en ort kan förvandlas och anpassa sig till tidens skiften, samtidigt som den bevarar sin unika identitet och charm. Från sillhanteringens dagar till dagens gästhamn, fortsätter Skärhamn att vara en pärla i Bohuslän.

Relaterat

Fasad för attefallshus

Att välja rätt fasad till ditt attefallshus kan göra en stor skillnad, inte bara estetiskt utan också för husets livslängd