Garanti Plastfasad

Vi lämnar 10 års garanti på alla våra vitfärgade produkter. Garantin gäller direkt från producent och avser uppsatt panel. Denna typ av panel har funnits sedan 60-talet och de vita varianterna är i princip lika fina nu som då. Eftersom materialet bryts ner oerhört långsamt så räknar vi med att våra plastfasader har en hållbarhet på upp emot  100 år.

Läs mer om PVC:s hållbarhet här.