Proffsig förvaltning

LIVSLÅNG INVESTERING - SMART & VÄRDESKAPANDE

Vi på OnceWall har lång erfarenhet av fasader och byggnation. Vårt mål har alltid varit att sträva efter en kombination av hög kvalitet och ett attraktivt utseende. Självklart ska det också vara bra för miljön. Kraven är säkert lika höga för föreningar och förvaltare.

Att äga ett helt hyreshus eller en del av en bostadsrättsförening är ett smart sätt att investera sina pengar för den som tänker långsiktigt. Men beroende på var fastigheten ligger och yttre påverkan kan lönsamheten, attraktionskraften och priset vid en försäljning variera stort.

Smarta materialval är extra viktigt när det gäller fastighetsbestånd som till exempel hyres- fastigheter. I samband med budgetarbetet är löpande underhåll ett ständigt huvudbry för ledning och styrelse.

OnceWall skapar fastigheter som är attraktiva år efter år och som skapar större trivsel för de boende. Om man jämför OnceWalls fasad med en träfasad kan man göra en besparing på 70 % över en femtioårsperiod.

Vi kontaktar er!

Fasadbyte på en bostadsrättsförening eller annan kommersiell fastighet ställer ofta stora krav på allt runt omkring. Allt från planering, projektering och kommunikation måste fungera för att det skall bli ett smidigt genomförande med ett resultat där alla inblandade är nöjda.
Just det faktum att många parter är delaktiga i processen gör att tydlig kommunikation är helt avgörande för ett fullgott resultat. Vi finns med från start till mål och vi finns alltid till hands som resurs för alla inblandade.