Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.

Fasadrenovering i Hedekas

I Hedekas har man här gjort en fasadrenovering på ett hus som tidigare hade en trött träfasad till att istället nu stoltsera med underhållsfri fasad i form av Exklusivpanelen. Med Aluminiumplåt kring fönster och dörrar så är nu huset underhållsfritt under många år framöver.

Fasadrenovering: Bevara Ditt Hem med Rätt Åtgärder

Fasadrenovering är ett mångfacetterat begrepp som involverar olika typer av arbete på en mängd olika fasadmaterial. Oavsett om din byggnad är klädd i tegel, betong, trä eller puts, kan det bli nödvändigt med en fasadrenovering. Att upptäcka och åtgärda skador och slitage på fasaden är av yttersta vikt, oavsett om du står inför problem på tegelväggar eller putsade ytor. Ignorerade skador kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive fuktintrång och rötskador i väggisoleringen, vilket kan underminera byggnadens integritet.

Varför Renovera Fasaden? Normalt utförs fasadrenovering när skador eller slitage upptäcks på fasaden. Som tidigare nämnts, är det av yttersta vikt att åtgärda dessa problem så snart de uppstår. Försummar du dem kan det få allvarliga konsekvenser, inte bara för din byggnad utan även för de som bor i den. Lösa delar kan falla och orsaka skador, sättningar kan ske, och fukt och röta kan sprida sig i byggnadens konstruktion. Därför är det klokt att regelbundet inspektera din fasad efter sprickor och andra potentiella skador.

För tegelbyggnader kan tecken på fasadskador inkludera sprickbildning, utlakning, saltutfällningar eller att murbruket mellan tegelstenarna eroderar. För byggnader med murputsade fasader kan skador uppstå i form av sprickor, missfärgning och utlakning. Även om din fasad inte visar tydliga skador, kan regelbundet underhåll vara förebyggande. Det kan innefatta rengöring av fasaden eller inspektion av stuprännor för eventuella läckage. För mindre skador på fasaden kan lokala reparationer vara tillräckliga.

Vad är de vanligaste tecknen på att det är dags för en fasadrenovering?

Vanliga tecken på att din fasad behöver renoveras inkluderar sprickor i putsen eller materialet, avflagning, missfärgning, fuktfläckar på insidan av väggarna, eller skador på fasadens ytskikt som kan inkludera färgavskavning eller röta.

Vad kostar en typisk fasadrenovering?

Kostnaden för en fasadrenovering varierar beroende på faktorer som byggnadens storlek, fasadmaterial och omfattningen av arbetet. En grundläggande riktlinje är att budgetera mellan 1 000 och 2 000 kronor per kvadratmeter för en omfattande renovering. Mindre reparationer eller uppdateringar kan vara billigare.

Men grundregeln gäller: Renovera i tid innan skador uppstår.

Relaterat

Fasad för attefallshus

Att välja rätt fasad till ditt attefallshus kan göra en stor skillnad, inte bara estetiskt utan också för husets livslängd