OnceWall vs annat

Jämförelser

För och nackdelar med allt

När man överblickar marknaden för att se vilka olika fasadmaterial som finns så får man lätt uppfattningen att det finns otaliga varianter att välja mellan och att detta är en snårig djungel som är smått omöjlig att navigera i. Men här vill vi hävda att så inte är fallet. Till stor del ser branschen ut som den gjorde runt 1965 och att vi lärt oss massor under den tid som förlupit sedan dess.

Vi igenom de vanligaste materialen och dess olika för och nackdelar. Efter att ha gått denna kurs så kommer du att ha betydligt större koll på de olika materialen och du kommer att ha betydligt lättare att välja det material som passar dig eller din kund bäst.