Beräkna åtgång

Att beräkna åtgång av OnceWall till just ditt hus eller projekt är lätt eller svårt beroende på vilka kunskaper du innehar sedan tidigare. Om du tänkt göra hela installationen själv så rekommenderar vi dig att läsa igenom våra installationsmanualer innan beräkning av vad som behövs och hur mycket det går åt. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig med frågor.

Anlita en snickare

Om du tänkt låta någon yrkesman göra installationen så kan säkert denne hjälpa dig med att räkna ut vad som går åt. Även här rekommenderar vi att den tilltänkta hantverkaren läser igenom våra installationsmanualer noga för att få full förståelse för hur de olika produkterna samspelar och hur de skall monteras.